שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
15.9.11

"טענות מופרכות"

תגובת מגדלים: "הטענות המועלות בכתבה מעידות על אי־הבנה בסיסית בכל הנוגע למהותה של עסקת קבוצת רכישה"

נעמה סיקולר 10:3515.09.11

ממגדלים נמסר בתגובה: "הטענות המועלות בכתבה מעידות על אי־הבנה בסיסית בכל הנוגע למהותה של עסקת קבוצת רכישה. עסקת כזו אינה דומה לעסקה של רכישת דירה מקבלן. זו עסקה של קבוצת אנשים, הנכנסים יחדיו לפרויקט בנייה כיזמים לכל דבר, ולכן עלות הבנייה היא משוערת ומועד המסירה משוער בלבד.

בעסקה של רכישת דירה מקבלן, הקבלן לוקח על עצמו את ביצוע הפרויקט ומשלשל לכיסו רווח קבלני. בעסקה של קבוצת רכישה - כולם קבלנים. המחיר הסופי של הדירה אינו ידוע אלא בסיום תהליך הבנייה, וכל טענה הנשמעת במהלך הבנייה בנוגע ל'עלייה במחיר' אינה רלבנטית כלל. בעסקות הרכישה של מגדלים, היזמים - חברי הקבוצה - הם אלה המרוויחים את הרווח הקבלני, שבמקרה אחר היה הקבלן משלשל לכיסו. הנחת המוצא לכל השאלות שהופנו אלינו היא שמגדלים היא הקבלן וחברי הקבוצה הם רוכשי דירות בפרויקט שההסכם עמם הופר. אי־הבנה זו, היורדת לשורש השאלות כולן, מולידה טענות מופרכות. אין חשש לליווי הבנקאי של איזה מהפרויקטים של מגדלים, אין חשש לאיחור במסירה, אין 'עלייה במחיר' הדירה, כי בקבוצת רכישה אין מחיר דירה".

 

מגדל רמה: "יש לפרויקט בנק מלווה, והיתר הבנייה צפוי להתקבל בתוך כשישה חודשים. חלק מחברי הקבוצה עשו כן לצורך השקעה, ולכן מקבלים כיום הצעות אטרקטיביות לרכישת דירותיהם. אין בפרויקט כל הוצאה בלתי צפויה. הדרישה להגדלת ההון העצמי ב־10% נובעת מהוראות המפקח על הבנקים ונגיד בנק ישראל שדרשו מקבוצות רכישה גדלת ההון העצמי. אין לכך כל השפעה על התקדמות הפרויקט ועל סגירת הסכם המימון. אשר לדייר המוגן, חנותו אינה מפריעה להתחיל לחפור את יסודות הבניין, בהתאם להיתר חפירה שכבר ניתן. לא יהיה כל איחור בגין הדייר, ובנק לאומי אינו מתנה החתימה בפינויו. ההערכה היא שההליך המשפטי והפינוי יארכו חודשים ספורים עד שנה".

 

מגדל המושבה: "קבוצת הרכישה גובשה לקראת סוף מרץ 2009, אז נחתם גם הסכם המכר. הדירות יימסרו באוגוסט 2012. נציגות הדיירים נבחרה על ידי חברי הקבוצה, וכל טענה יכולה להיות מופנית אליהם. אשר לתוספת שהדיירים טוענים ששילמו, התוספת היחידה שנתבקשה, מחלק קטן מחברי הקבוצה בלבד (20 מתוך 124), היא בשיעור של 3.3%, וגם זאת רק מאלה אשר לא הפקידו מלכתחילה את כל ההון העצמי הנדרש".

 

>> מגדלי העיר: "ב־14.8.2011 אישרה הוועדה המקומית בפתח תקווה את הפרויקט ונתנה היתר בנייה הניתן להוצאה בתוך פרק זמן של כשלושה חודשים, בהתאם להערכת המפקח ההנדסי. אשר לליווי הבנקאי, כזה לא נדרש בשלב הראשון מכיוון שהתמורה בעד הקרקע שולמה לבעליה במלואה. יש ודרישות הבנק לחברי קבוצה ספציפיים הן להעמדת הון עצמי בשיעור העולה על 40%. המדובר במערכת היחסים בין החבר בקבוצת הרכישה לבין הבנק. אשר לדיווח לחברי הקבוצה, נציגות הדיירים היא שאחראית לדיווחים הללו. בכל הנוגע לטענה שהבניין הראשון בפרויקט היה אמור לקום ללא קשר לבניין השני, הרי שטענה זו עומדת בניגוד מוחלט לאמור בהסכם שעליו חתמו חברי הקבוצה".

>> הטענות כלפי בן דוד והורוביץ: "העיסוק במקום מגוריהן של בעלות השליטה במגדלים ושל הרכב המשמש אותן הוא רכילות גרידא, שאינו ראוי לתגובה. אשר לחברותן בוועדי הקבוצות, בן דוד והורוביץ נבחרו על ידי נציגויות הדיירים וכל אחד יכול להעלות להצבעה דרישה להפסיק חברותן. ככלל, שיווק הפרויקטים של מגדלים הסתיים, כל הדירות נמכרו ויש ליווי בנקאי לכל הפרויקטים".

 

מקפיטל גרופ נמסר בתגובה: "קפיטל גרופ ומגדלים עשו את העסקה במגדל המושבה בשותפות מלאה 50/50. כמארגנות הקבוצה, אין לנו יכולת קבלת החלטות לאחר גיבוש הקבוצה ורכישת הקרקע על ידה. כל שביכולתנו הוא להמליץ לנציגות הקבוצה, לפי ניסיוננו המקצועי. הנציגות רשאית לקבל את המלצותינו או לדחות אותן. לעניין לוחות הזמנים, מעולם לא התחייבנו ללוחות זמנים — לא בפרסום, לא במצגות ולא באופן פרטני בפני מי מהלקוחות, וממילא לא ניתן לתת התחייבות שכזו בקבוצת רכישה. יצוין כי בפרויקט המדובר החלה הבנייה לאחר ארבעה חודשים מרכישת הקרקע, וסיומו צפוי תוך פחות מ־3.5 שנים מיום רכישת הקרקע. אלה לוחות זמנים סבירים לחלוטין לפרויקט בכזה סדר גודל.

 

"לעניין המעליות, בזמן שיווק הפרויקט התבססנו על תוכניות שקיבלנו מהחברה בעלת הקרקע, ושם תוכננו 2 כניסות נפרדות, ולכל אגף 2 מעליות. כך גם הוצג לחברי הקבוצה במצגות. לאחר רכישת הקרקע הצענו לנציגות ביחד עם המתכננים לבדוק אפשרות של איחוד האגפים כך שלרשות הדיירים יהיה לובי אחד מוגדל וחדר דיירים שלא היה קיים קודם. יועץ המעליות קבע כי מצב כזה עדיף מבחינת הדיירים, שיידרשו להמתין פחות זמן למעלית. אופציה זו הובאה להחלטת האסיפה הכללית הראשונה, שבחרה בה. עשינו שיפור גדול בפרויקט בזכות איחוד האגפים, והמרוויחים היחידים מכך הם הרוכשים".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x