$
בארץ

בלעדי ל"כלכליסט: המדינה שוקלת לאסור על תשובה לייצא גז

בשיחות שמקיים לאחרונה משרד האוצר עם רשות ההגבלים העסקיים נבחנות סנקציות לריסון המחיר שידרשו השותפויות הישראליות על הגז הטבעי, בעקבות משבר הגז המצרי. כן נבחנת האפשרות להגביל את משך חוזי הגז שלהן עם חברת החשמל לשלוש שנים. במקביל הצהיר שר התשתיות עוזי לנדאו כי בכוונתו להכריז על הגז כמוצר בר־פיקוח

ליאור גוטמן 06:5625.05.11

השיבושים באספקת הגז המצרי יצרו ואקום במשק הגז הישראלי שאותו מילאו שותפויות הגז המקומיות תוך שהן גוזרות קופון שמן. בעקבות העיכובים בהגעת הגז המצרי חתמה שותפות הגז "ים תטיס" בשבועות האחרונים על עסקאות הנוקבות במחירים הגבוהים בכ־40%–45% ממחירי השוק. על רקע זה החלו גופי הרגולציה השונים המפקחים על שוק הגז - משרד האוצר, משרד התשתיות הלאומיות, משרד ראש הממשלה ורשות ההגבלים העסקיים - לבחון דרכים להגביל את כוחן של שותפויות הגז ב"תמר" וב"לוויתן" ולמנוע את הפיכתן למונופול.

 

אייל גבאי. פנה לרשות ההגבלים העסקיים אייל גבאי. פנה לרשות ההגבלים העסקיים צילום: צביקה טישלר

במשרד האוצר בוחנים בין היתר לאסור את ייצוא הגז ממאגר "לוויתן" וכן להגביל את משך החוזים עם חברת החשמל לשלוש שנים בלבד. במידה וסנצקיות אלה יצאו לפועל מדובר יהיה במכה קשה עבור שותפויות הגז, שמסתמכות על צפי לתזרים מזומנים ממכירת הגז לחו"ל ומחתימת עסקאות מקומיות ארוכות טווח כמקור מימוני לפיתוח מאגרי גז.

 

כספים אלה צפויים לשמש את השותפויות למימון פיתוח מאגרי גז קיימים כ"תמר" ו"נעה" וכן מאגרים עתידיים כ"לוויתן".

 

במקביל, כפי שנחשף אתמול ב"כלכליסט" פנה מנכ"ל משרד ראש הממשלה אייל גבאי לראש הרשות להגבלים עסקיים דיויד גילה, וביקש ממנו לבחון האם יש בידי הרשות כלים לוודא שספקי הגז הישראלים לא יהפכו למונופול. גבאי מפקח באופן אישי על עסקאות הגז מתוקף היותו מי שמרכז את עבודת משרדי הממשלה למציאת פתרונות מימון להפקת הגז מקידוח "תמר".

 

לחגיגה הזו הצטרף אתמול שר התשתיות הלאומיות עוזי לנדאו, שהצהיר אתמול כי בכוונת המדינה לפעול להפיכת הגז הטבעי למוצר בר־פיקוח - מהלך שבסופו תוכל המדינה לקבוע מחירי תקרה בשוק הגז. "לאור ההתפתחויות במשק הגז בתקופה האחרונה, אנו פועלים על מנת להכריז על הגז הטבעי כמוצר בר פיקוח", אמר לנדאו. "משק האנרגיה הישראלי יעבוד במחירים סבירים, באופן שישמור על כיסו של הצרכן".

 

גורמים במשק האנרגיה העריכו אתמול כי עיתוי פרסום הודעתו של לנדאו אינו מקרי וכי הוא בא על רקע פעולותיו של גבאי. לפי ההערכות, לנדאו מבקש לטפל בעצמו בנושא הפיקוח על מחירי הגז, ללא התערבות משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה. זאת מאחר ומשרד התשתיות בראשותו מפקח ישירות על משק האנרגיה ועל חברת החשמל, שהיא הלקוח העיקרי של חברות הגז.

 

חשש ממונופול גז

הגז המצרי נעלם, המחירים עלו

 

החשש של משרדי הממשלה הוא מהפיכת שותפויות הגז למונופול בתחומן, דבר שיאפשר להם לתמחר עסקאות במחיר הגבוה מהמקובל בשוק. חשש זה רלבנטי במיוחד על רקע היעדרו של הגז המצרי, שעד לחודש פברואר

יוסי מימן. עשוי להרוויח מהתערבות במחירים יוסי מימן. עשוי להרוויח מהתערבות במחירים צילום: אנדרס לצקו

האחרון סיפק 40% מהגז של חברת החשמל, המהווה 40% ממשק הגז הישראלי כולו.

 

פיגועי החבלה שנערכו במערכת הולכת הגז המצרית וההפסקה באספקת הגז מהמדינה השכנה יצרו חלל שאליו נכנסו שותפויות הגז הישראליות. לפי הודעה לבורסה שהוציאה אמפל, שדרכה מחזיק יוסי מימן ב־12.5% מספקית הגז המצרית EMG, עד סוף החודש צפויה להתחדש אספקת הגז לישראל.

 

עם זאת בהתחשב בעלייה הצפויה בביקוש לגז במשק הישראלי בשנים הקרובות, למדינה לא יהיה מנוס אלא להגביר את כמות הגז הנרכשת משותפויות הגז הישראליות בשל מגבלות בנפח הגז שניתן לרכוש ממצרים.

 

עם זאת הרשות ההגבלים העסקיים תיתקל בבעיה בהגדרת שותפויות הגז כמונופול, שכן בישראל פועל לקוח יחיד ומרכזי בשוק הגז שהוא חברת החשמל, ויכולת המיקוח שלו מולן היא גדולה במיוחד ואינה דומה לשוק מונופוליסטי "רגיל".

 

סנוניות ראשונות ליכולתם של ספקי הגז לקבוע מחירים היו עסקאות הגז בין ים תטיס למפעלי חדרה ובז"ן שנחתמו בשבועות האחרונים, שקבעו מחיר גבוה ב־40%–45% מהמקובל בשוק. לטענת שותפויות הגז מחיר העסקאות האחרונות צמוד למחיר עסקת הגז קצרת הטווח מתחילת 2009 בין ים תטיס לחברת החשמל, שם נקבע מחיר רף לעסקאות קצרות של עד חמש שנים ברמה של 7–7.5 ל־MBTU (מיליון בריטיש תרמו יוניטס - אמת המדידה ליחידת אנרגיה - ל"ג)

 

לפי משרד התשתיות , ההודעה בדבר הכוונה לפקח על מחירי הגז נמסרה אישית לנציגי נובל אנרג'י וקבוצת דלק, השותפות היחידות במאגר הגז ים תטיס.

 

בפגישה שהתקיימה אתמול בין מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות שאול צמח ונציגי שתי החברות התייחס צמח לעסקאות של ים תטיס ואמר כי "לאור הדינאמיקה המתפתחת בשוק הגז הטבעי ומחיריו, כפי שהם משתקפים בדיווחים השונים, תיאלץ הממשלה להתערב על מנת שלא תתקבע בשוק רמת מחירים בלתי סבירה".

 

למרות שהפגישה עסקה בעיקרה בפיתוח מאגר הגז הקטן "נעה", נציגי דלק ונובל אנרג'י שמעו ממקור ראשון שבכוונת המדינה לפקח על המחירים בשוק הגז.

 

קביעת מחירי תקרה

מתכונת דומה לוועדת ששינסקי

 

עוזי לנדאו. יפעל להפיכת הגז למוצר בר-פיקוח עוזי לנדאו. יפעל להפיכת הגז למוצר בר-פיקוח צילום: טל שחר

למרות ההצהרות הלוחמניות של משרד התשתיות, הפיקוח על מחירי הגז לא יחל כבר מחר בבוקר. לפי משרד התשתיות השלב הראשון בתהליך הוא הכרזה על הגז הטבעי כמוצר בר־פיקוח. הכרזה זו תאפשר למשרד "להבטיח את אספקת הגז הטבעי המשמש לצרכי המשק השוטפים, במחיר סביר", לדברי לנדאו. במידה ויוכח קיומו של כשל שוק - כמו לדוגמה מציאות שבה קיים ספק בודד בלבד בשוק זה.

 

במשרד התשתיות אומרים כי כבר בדעת המיעוט שצירפו נציגי המשרד לדו"ח המסכם של ועדת ששינסקי ניתן ביטוי לחשש מפני יצירת מצב שבו יפעלו ספקי גז מעטים. בחוות הדעת רמזו נציגי המשרד לסכנת התלות וכתבו כי "על הוועדה להביא בחשבון את כשל השוק האפשרי במשק הנסמך על מקור גז טבעי הממוקם מחוץ לגבולות ישראל".

 

השלב השני הוא כינוס ועדת המחירים שקובעת את טווחי המחירים הראויים בשוק, ושבה יושבים גם נציגי משרד האוצר. הוועדה פועלת מכוח "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים", ומשמשת כגוף רגולטורי שמתקן עוולות שוק בתחומים שונים. ועדת המחירים כל אימת שהמדינה חושבת שיש מקום לפעול לטובתם של הצרכנים.

 

הרכב הוועדה נקבע בידי השרים הרלבנטים למוצר המפוקח. כך לדוגמה, בנושאי מחיר החלב מורכבת הוועדה מנציגי משרד התשתיות, משרד החקלאות ומשרד התמ"ת, ובנושא מחירי הבנזין מורכבת הוועדה מנציגי האוצר ומשרד התשתיות.

 

ועדת המחירים למחירי הגז תורכב משני נציגים ממשרד האוצר ושני נציגים ממשרד התשתיות. את האוצר צפויים לייצר רפרנט אנרגיה באגף התקציבים אודי רמר ונציג ציבור נוסף רו"ח חנוך בהגאון.

 

את משרד התשתיות צפויים לייצג מנהלת אגף תכנון וכלכלה במשרד נופיה בכר ונציג נוסף שזהותו אינה נקבעה. בין המועמדים לתפקיד נמנים ראש מינהל הדלק חן בר יוסף והממונה החדש על הנפט מיכאל גרדוש.

 

ועדת המחירים צפויה לפעול במתכונת דומה לפעולתה של ועדת ששינסקי: חבריה יזמנו את הצדדים השונים לשימוע, שבו הם יהיו רשאים להגיש כל חוות דעת או חומר משפטי שתומך בעמדה מדוע אין צורך לפקח עליהם.

 

לאחר השימוע יוגשו המלצות הוועדה לשרי האוצר והתשתיות, ואלו יוכלו לאמץ את ההמלצות ולחתום על צו שיחיל כללי תמחור חדשים בשוק. מרגע חתימת הצווים הם יכנסו לתוקף באופן מיידי ויחולו על כל חוזי הגז העתידיים במשק.

לפי ההערכות במשק האנרגיה, המדינה תשאף לקבוע מחירי תקרה שלא בטווח של 6–6.5 דולר ל־MBTU מתוך מטרה מוצהרת להגיע למחירים הנמוכים מרף זה ככל האפשר.

 

במקביל יבחנו במשרד האוצר במקביל האם ניתן להחיל את צו כללי התמחור גם על עסקאות הגז המצרי, זאת תוך ההבנה שקשה יותר לפקח על מחיריו של מוצר מיובא. במידה ולא ניתן יהיה להחיל את המחירי המפוקחים על הגז המצרי צפויים ספקית הגז המצרית EMG ויוסי מימן לזכות ביתרון בשל הרגולציה העודפת.

 

במשרד האוצר אומרים כי בידי וועדת הפיקוח על המחירים קיימים מספר כלי פיקוח, כאשר קביעת מחירי תקרה אוטומטי הם רק אחד מהם. בנוסף יכולה הוועדה להחיל חובת דיווח על כל עסקאות הגז וקביעת מחיר מקובע שלא ניתן לחרוג ממנו.

 

שחקנים חדשים

המדינה מעודדת מאגרים קטנים

 

במקביל לבחינת הצעדים הרגולטוריים פועלת המדינה פועלת להכנסת שחקנים חדשים לשוק הגז באמצעות הכרה יתרה בהוצאות פיתוח של מאגרים קטנים או כאלו שיופקו עד תחילת 2014, במסגרת הטבות המס שניתנו גחלק ממסקנות ועדת ששינסקי. צעדים אלה נובעים מהתפיסה כי שחקנים נוספים עשויים להחליש את כוח המיקוח של שותפויות הגז הקיימות.

 

בקבוצת דלק סרבו להגיב.

 

מנובל אנרג'י טרם התקבלה תגובה.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x