$
בארץ

מבקר המדינה: ליקויים בתחום ניהול המלאי ביחידות צה"ל

דו"ח המבקר מטיל ספק בנכונות הממצאים שפרסם צה"ל אודות הפעילות שערך לצמצום היקף אובדני האפסניה. הדו"ח מציג היעדר שליטה על עודפים וחוסרים, ליקויים בביצוע ספירות מצאי והיעדר בקרות ניהוליות

טל ליטמן 16:0129.03.11

דו"ח מבקר המדינה מטיל ספק בנכונות הנתונים שפירסם צה"ל על ניהול מלאי הציוד שלו, בעקבות ליקויים רבים שנמצאו בהקשר זה.

 

משנת 2008 נוקט צה"ל, בהובלת האגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל), פעילות לצמצום היקף אובדני האפסניה. בין היתר מבוצעת הגברת הבקרה והפיקוח על ספירת

המצאי ביחידות, בירורים בנושא אובדנים, הגברת המודעות לנושא בקרב מפקדים וחיילים והפצת דו"חות תקופתיים לסיכום תמונת המצב. בהתאם לדו"חות שפרסם אט"ל בשנים 2008 ו-2009, פחת במידה ניכרת השווי הכספי הכולל של פריטי האפסניה שאבדו, ובשנת 2009 נרשמה ירידה באבדן כלי הנשק.

 

ראו גם:

 

מבקר המדינה מותח לראשונה ביקורת על המוסד: ליקויים חמורים בתחום הבינוי

 

הדו"ח מציג ליקויים בתחום ניהול המלאי ביחידות צה"ל, ליקויים במרכזי אט"ל באופן שבו מנוהל מלאי האפסניה הייעודית, היעדר אחידות בניהול מלאי ובביצוע ספירות מצאי לכלל המרכזים, היעדר שליטה על עודפים וחוסרים, ליקויים בביצוע ספירות מצאי, היעדר בקרות ניהוליות לספירת פרטי ציוד לחימה ואי הגשה מסודרת של טפסים לדיווח על חוסר.

 

כן נמצא בדו"ח, כי לכ-78% מנגדי הלוגיסטיקה, לא היה כל נסיון קודם בתחום ניהול מלאי בתקופת השירות הראשונה שלהם.

 

המבקר תוקף בחריפות את שיטת איזוני הרישומים בה נוקט צה"ל, המסיטה לדבריו את תשומת הלב מטיפול מעשי בצמצום אבדנים לפעילות רישומיות, ומעוותת את הנתונים. בהתאם לשיטה, יכולה יחידה בצה"ל להקטין את שווי החסרים וזאת באמצעות "ביטול חיוב עצמי", פעולה המאפשרת קיזוז עודף שהתגלה במלאי ביחידה מסוימת כנגד חסר בנוצר באותו מלאי, גם ביחידה אחרת באותה מפקדה. בנוסף יכולה היחידה לבצע "המרות", פעולות באמצעותן ניתן לבטל חוסר בפריט כנגד פריט שונה הנמצא בעודף במלאי, ובלבד שניתן להמירם בשל קרבתם על פי הגדרות אט"ל (לדוגמה, דמיון בשימוש שניתן לעשות בהם).

 

מבקר המדינה מצא כי השווי הכספי של כל אחת מהפעולות לאיזוני רישומים גדול בשיעור ניכר (של מאות ואלפי אחוזים) מהיקף האבדנים המדווח בפועל. שווי האבדנים שעליהם דיווח אט"ל בשנת 2009 הסתכם ב-45.5 מיליון שקל, אף שבאותה שנה נעשו בכלל יחידות צה"ל איזוני רישומים בהיקפים של קרוב לשישה מיליארד שקל.

 

כשל נוסף עליו מצביע המבקר הוא אי הכללת תוצאות ספירות מצאי בדו"חות אט"ל. לפי הנחיית אט"ל המעדכנת את פקודת מטכ"ל, יחידות אינן רשאיות להשלים את הטיפול הנדרש בהתאם להוראות צה"ל בנתוני אובדן בהיקף של יותר מ-100 אלף שקל, בטרם מיצו פעולות להקטנת החוסר. כתוצאה מכך לא נכללו בדו"חות אטל לשנת 2009 כ-10% מהאובדנים שדווחו בפועל בשנה זו. לדברי המבקר, ההנחיה זו אינה עולה בקנה אחד עם הדרך המתחייבת לעדכון פקודות הצבא.

 

לא כולל כלי נשק?

 

עוד מוסיף המבקר, כי אט"ל אינו כולל בדיווחי האובדנים נתונים אודות כלי נשק ואמצעי לחימה שאבדו ובסופו של דבר נמצאו. ניתוח נתוני אובדנים באופן שלוקח בחשבון נתון זה, מלמד כי בין שנת 2008 ל-2009 חלה עלייה של 4% במקרי אבדן נשק, ולא ירידה של 12% כפי שמדגימים דו"חות אט"ל.

 

לדעת המבקר, ראוי כי ראש אט"ל יבחן כיצד ניתן להבטיח שהמאמץ בנוגע לצמצום אבדני אפסניה בצה"ל ינותב לשיפור ניהול המלאי ולשיפור השליטה והפיקוח עליו, ולא לביצוע איזוני רישומים. לפי המבקר, גם אם האיזונים היו לגיטימיים לכשעצמם, הרי שביצועם בהיקפים חריגים עלול ללמד דווקא על ליקויים בדרך ניהול המלאי. לדברי המבקר, הצגה מלאה של נתוני אובדני מלאי, יש בה כדי לשמש בסיס אמין יותר לניתוח המגמות בתחום אובדני אפסניה בצה"ל ולגיבוש דרך הפעולה הראויה להתמודדות עם תופעת האובדנים.

 

מצה"ל נמסר בתגובה, כי "החל מהשנה הקרובה יבוקר נושא ניהול המלאי בצה"ל על ידי ועדת היגוי עליונה, בראשות ראש חטיבת הלוגיסטיקה, וזו תעסוק בניתוח המגמות בתחום אובדני האפסניה ובגיבוש דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם תופעת האובדנים".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x