$
בארץ

מדינת כל חרדיה: 53% מהתמיכות הן למוסדות תורניים

עוגת התמיכות שחילקה המדינה אשתקד מבהירה את ההעדפה הברורה של מוסדות דת על פני מוסדות תרבות: מוסדות דת וישיבות קיבלו 1.15 מיליארד שקל ב־2009, בעוד שלמוסדות תרבות וספורט הסתפקו ב־495 מיליון שקל - רק 23%. תמיכות רבות במגזר החרדי התגלו מאחורי סעיפים שונים בתקציבי משרדי הממשלה

תומר אביטל 07:0318.11.10

עוגת התמיכות שחילקה המדינה בשנה שעברה מבהירה את ההעדפה הברורה של מוסדות דת על פני מוסדות תרבות: מוסדות דת וישיבות קיבלו 1.15 מיליארד שקל ב־2009, בעוד שלמוסדות תרבות וספורט הסתפקו ב־495 מיליון שקל. תמיכות רבות במגזר החרדי התגלו מאחורי סעיפים שונים בתקציבי משרדי הממשלה.

 

אגף החשכ"ל באוצר השיק אתמול את אתר התמיכות הממשלתי - www.tmichot.gov.il - שכופה לראשונה על כל משרדי הממשלה לפרסם בפירוט רב את התמיכות הכספיות שהם מעבירים לגופים שונים. באתר מפורטות כלל ההעברות התקציביות, המסתכמות ב־22 מיליארד שקל בשנה. עם זאת, משרד הביטחון ממשיך בגישה התקציבית העמומה שלו, והוא היחיד שפירוט תמיכותיו נעדר מהאתר.

 

53% למוסדות תורניים, 23% למוסדות תרבות

 

האתר מציג את כלל תקצוב התמיכות של משרדי הממשלה. בין השאר עולה כי התמיכות ברשויות המקומיות הגיעו לכ־6 מיליארד שקל, והתמיכות במוסדות ציבור הסתכמו בכ־2.1 מיליארד שקל ב־2009. עוד התברר מהאתר כי 1.15 מיליארד שקל הופנו במהלך 2009 לתמיכה במוסדות תורניים, המהווים כ־53% מכלל התמיכה במוסדות ציבור לשנה זו. זאת, לעומת כ־23% מכלל התמיכה שהופנו על ידי משרד התרבות והספורט. ב־2010 הפער רק גדל, כאשר למוסדות תורניים הופנו כ־54%, ואילו למוסדות משרד התרבות והספורט כ־22% בלבד.

 

 

במשרד האוצר מקווים שהשקיפות התקציבית תוביל לאפקט כפול: הממשלה תיהנה מניתוח ומחיתוכים עצמאיים שיבצע הציבור; במקביל, לאור חשיפת הנתונים לעין הציבורית, ימהרו במשרדים להגביר את השוויון בחלוקת הכספים כדי להימנע מביקורות.

 

 

פרסום הנתונים התאפשר בזכות התקנת מערכת המחשוב הממשלתית "מרכבה" במשרדי הממשלה. מדובר במערכת רוחבית לניהול הכספים הממשלתיים, המאפשרת לראות את כלל הנתונים ממקום אחד. חשבי המשרדים השונים מכניסים את התמיכות המאושרות כ"התחייבות" למערכת, ומעדכנים את הביצוע התקציבי. כתוצאה מכך, באי האתר יוכלו לעקוב בזמן אמת אחר "צביעת" הכספים של המשרד לפרויקטים שונים, והוצאתם. עם זאת, במשרדי ראש הממשלה והתמ"ת עדיין לא הסתיימה התקנת המערכת הממוחשבת, והתמיכות שמעבירים משרדים אלו יפורטו באתר בפירוט מועט יותר.

 

לפי הנתונים שפרסם האוצר, משרדי הממשלה מעניקים תמיכות לכ־3,000 מוסדות ציבור ולאלפי גופים אחרים. סגן החשכ"ל במשרד האוצר יאיר טל אמר אתמול כי "השקיפות שהאתר מביא תסייע לממשלה לפעול בסטנדרטים נכונים, ותסייע לביקורת של הציבור על הממשלה".

 

 • 1. ישיבת מיר - 49.9 מיליון שקל, צילום: צביקה טישלר
  1. ישיבת מיר - 49.9 מיליון שקל
  |
  צילום: צביקה טישלר
 • 2. האופרה הישראלית - 17.9 מיליון שקל, צילום: צביקה טישלר
  2. האופרה הישראלית - 17.9 מיליון שקל
  |
  צילום: צביקה טישלר
 • 3. ישיבת פוניבז - 17.3 מיליון שקל, צילום: יריב כץ
  3. ישיבת פוניבז - 17.3 מיליון שקל
  |
  צילום: יריב כץ
 • 4. אל המעיין חינוך תורני - 17.3 מיליון שקל, צילום: ori
  4. אל המעיין חינוך תורני - 17.3 מיליון שקל
  |
  צילום: ori
 • 5. הבימה - 16.7 מיליון שקל, צילום: שאול גולן
  5. הבימה - 16.7 מיליון שקל
  |
  צילום: שאול גולן
 • 6. הצופים - 15.2 מיליון שקל, צילום: דן בלילטי
  6. הצופים - 15.2 מיליון שקל
  |
  צילום: דן בלילטי
 • 7. החברה להגנת הטבע - 15 מיליון שקל, צילום: שאול גולן
  7. החברה להגנת הטבע - 15 מיליון שקל
  |
  צילום: שאול גולן
 • 8. ישיבת עטרת שלמה - 14.9 מיליון שקל, צילום: גיא אסיאג
  8. ישיבת עטרת שלמה - 14.9 מיליון שקל
  |
  צילום: גיא אסיאג
 • 9. מוזיאון ישראל - 14.8 מיליון שקל, צילום: Timothy Hursley
  9. מוזיאון ישראל - 14.8 מיליון שקל
  |
  צילום: Timothy Hursley
 • 10. הנוער העובד - 12.8 מיליון שקל
  10. הנוער העובד - 12.8 מיליון שקל

השר מחליט

 

משרדי הממשלה מחויבים לחלק כספים באופן שוויוני החל ב־1992. אולם המילה שוויון נתונה לפרשנות, משום שההחלטה לקביעת הקריטריונים לחלוקה, הקובעים למעשה את נמעני התמיכות, מתקבלת שרירותית - ולעתים ללא ביקורת חוץ־משרדית - על ידי שרי הממשלה ומנהלי משרדיהם.

 

לרשות השר שתי דרכים להענקת כספים למי שהוא חפץ ביקרו. המסלול הראשון והנוקשה תקף כאשר המשרד מעוניין להעביר כספים למוסדות ציבור - גופים המנותקים מהמדינה אך פועלים לקידום מטרות חברתיות וקהילתיות, כגון עמותות שעוסקות בחינוך, תרבות, דת, מדע וכדומה. במקרה זה, על השר לגבש קריטריונים שוויוניים (למשל מוסדות שמעודדים יצירה ספרותית) לחלוקת הכספים. על השר לזכות באישורו של היועץ המשפטי לממשלה, ולפרסם את החוק באמצעי התקשורת להערות הציבור - בדומה להליך חקיקה.

 

לאחר שהקריטריונים אושרו, על המשרד להוציא "קול קורא" בעיתונות שמבהיר כי ניתן לפנות אליו לקבלת תמיכה כספית בנושא מסוים. זאת, אם הגוף עומד בקריטריונים ובתנאי הסף שקבע השר. בכל משרד תחרוץ ועדת התמיכות, שמונתה על ידי השר וחבר בה היועץ המשפטי של המשרד, אם הבקשה עומדת בתנאי הסף, ומה גובה התמיכה שתועבר. את אמות המידה לחלוקת הכספים גם קובע השר. נוסף על כך, לעתים נקבעים כללי תמיכה שמסייגים את העברת הכספים בדרישות נוספות. לאחר מתן התמיכה עוקב מערך ביקורת מרכזי בחשכ"ל, המורכב מ־25 משרדי רואי חשבון, אחר הוצאת הכספים של מוסדות הציבור הנתמכים.

 

 

מסלול תמיכות פרוץ יותר כולל את העברת הכספים ל"גופים אחרים". מדובר ברשויות מקומיות, חברות מסחריות, פרטים, וכל גוף שאינו מוסד ציבור. במקרה זה, המשוכות היחידות שעליהן נאלצים לדלג השר והמנכ"ל (שמעורב יותר במקרה זה) הן שומרי הסף המשרדיים - היועץ המשפטי של המשרד וחשב המשרד.

 

עליהם גם להתחשב בהנחיות החשכ"ל (שנקראות תק"מ - תקנון כספים ומשק, ומאלצות את התמיכות לעבור במסננת שוויוניות), אך לא להתייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה, או לפרסם מבעוד מועד את מבחני התמיכה. כך, גם במקרה זה על השר לקבוע קריטריונים שוויוניים ומבחני תמיכה, אולם הוא מסוגל בקלות לגבש קריטריון שעליו יענה רק נמען ספציפי אחד. לאחר שהכללים אושרו במשרד, הם מיד מפורסמים בתקשורת.

 

כדי לקבל את הכספים, על הגופים לפנות למשרדי הממשלה הרלבנטיים. בימים אלה מפרסמים כל המשרדים את המבחנים לשנת 2011.

 

כאמור, התמיכה חייבת להינתן לפי מבחנים שוויוניים, אולם לא תמיד זה היה כך. "פעם חלק מהתמיכות היו ל'מיוחדים'", הודה אתמול החשכ"ל שוקי אורן, והוסיף כי "וגם היום זה הכל שוויוני, אבל יש מקרים שאנו לא יודעים בדיוק מה היו הקריטריונים".

 

עם זאת, לדבריו תקציב התמיכות מחייב כיום שוויון מלא וקביעת קריטריונים בכל תחום שבו המדינה בוחרת להעביר כספים. לדברי אורן, בעזרת האתר ניתן יהיה "לייצר חתכים, ולבדוק מאילו גורמים כל גוף מקבל תמיכות כדי למנוע כפילויות". אורן הדגיש כי "אנו עורכים בדיקות, וישנם מקרים שבהם אנו מגלים שהועברו יותר כספים ממה שצריך".

בטל שלח
  לכל התגובות
  x