$
דעות

הרצוי והמצוי בבית המשפט הכלכלי

הקמת בית משפט כלכלי היא רעיון מבורך ונחוץ, אך יש לשפר משמעותית את הצעת החוק

איריס שטרק 08:5805.07.10
חיי הכלכלה בעולם הגלובלי מהירים ומורכבים מטבעם, ומחייבים קבלת החלטות קריטיות בלוחות זמנים קצרים, תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי וזהיר. הממשל התאגידי המתקדם מחייב לא רק רגולציה קפדנית ויעילה, אלא גם מערכת משפט שמסוגלת לפתור במהירות סוגיות כלכליות שבהן נדרשת התערבות. לכן, הצעת
החוק להקמת בית משפט כלכלי
- כמחלקה בבית המשפט המחוזי בתל אביב - היא נכונה ומוצדקת.

 

גורלם של עסקים יכול להיקבע ברמה נאותה רק בבית משפט שבו לשופטים מומחיות חשבונאית, כלכלית ופיננסית שאינה נופלת מזאת הנדרשת מדירקטורים בחברות ציבוריות. בית משפט כלכלי יאפשר לשופטים להתמקצע, וחשוב אף יותר - הוא ייצור אחידות ועקביות בפסיקה, שתקטין את האי־ודאות ותגביר את היציבות בתחום הכלכלי. אך על אף ההיגיון הרב שבהצעת החוק להקמת בית משפט כלכלי, היא דורשת לא מעט הרחבות ותיקונים.

 

הרחבת הגדרת "עניין כלכלי": יש לכלול בהגדרה גם עניינים של עמותות וחברות לתועלת הציבור, שבהם נדרשת מיומנות כלכלית. כיום מחייב החוק את המלכ"רים בממשל תאגידי כבד כמעט כמו בחברות ציבוריות, ולפיכך מקומם הראוי הוא במחלקה הכלכלית שתוקם בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

 

תחומים נוספים שיש לכלול בהגדרת "עניין כלכלי" הם הליכי הבראת חברות, חדלות פירעון ותביעות בנושא עילה להרמת מסך. בהצעה הנוכחית נכללת הרמת מסך רק כאשר היא נדרשת מסיבה כלכלית ישירה, בעוד שבמקרים אחרים היא אמורה להידון בכל בית משפט.

 

סמכות שר המשפטים: יש לגדר בצורה עניינית יותר את סמכות השר להוסיף ולשנות את הגדרת העניינים הכלכליים, כדי שלא תיווצר חריגה לא ראויה.

 

מניעת פיצול בין ערכאות: יש לוודא שעניין כלכלי יידון תמיד בבית המשפט הכלכלי.

 

הגדלת תקנים למניעת עומס: על פי הצעת החוק הנוכחית, לבית המשפט הכלכלי יוקצו בשלב ראשון שלושה שופטים. בגלל ריבוי הנושאים צפוי להיווצר עומס רב בבית המשפט עם תחילת הפעילות. קביעת תקנים מוגדרים לתוספת כוח אדם בחוק תאפשר זירוז הליכים אמיתי.

 

תנאי סף לשופטים: יש לקבוע תנאי סף גבוהים למועמדים לשיפוט, ואף לשקול לימודי ראיית חשבון כתנאי סף. כמו כן יש לחייב את השופטים בהכשרות שנתיות שאינן פחותות מאלה שדורשת רשות ני"ע מדירקטורים בחברות ציבוריות. התמקצעות השופטים תאפשר מתן סמכויות נוספות לבית המשפט הכלכלי, וקיצור פרוצדורות ארוכות ומסורבלות שנדרשות כיום על פי חוק החברות.

 

ביטול האפליה הגיאוגרפית: על פי הצעת החוק, עניינים כלכליים שבסמכות מחוז תל אביב יזכו לטיפול מקצועי בבית המשפט החדש, בעוד שעניינים כלכליים באזורים אחרים יידונו בבתי משפט רגילים. קרוב לוודאי שאפליה זאת תהיה עילה לניסיונות מלאכותיים לקבוע את מקום הסמכות על פי הנוחות, ולכן יש לבטלה.

 

ערכאת ערעור: החוק הקיים קובע כי ערעור בנושאי תביעות ייצוגיות ונגזרות ייעשה בבית המשפט המחוזי ולא בעליון, אף שהערכאה הראשונה היתה גם היא במחוזי, ובניגוד לאזורים שבהם אין בית משפט כלכלי. יש לתקן אנומליה זאת.

לצד הביקורות חשוב לציין שוב כי הקמת בית משפט כלכלי היא מעשה חיוני לקידום ממשל תאגידי ההולם את חיי הכלכלה בישראל. כדי להשיג את היעדים ולתת מענה מהיר ומלא לצרכים, יש להבטיח את קיומו והיקפו של כוח אדם שיפוטי מתאים, ולשפר את הצעת החוק הקיימת.

 

הכותבת היא שותפה־מנהלת במשרד שטרק את שטרק

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x