$
בארץ

הגירעון בתקציב 2009 נמוך ב-5 מיליארד שקל מהמתוכנן

הממשלה סיימה את השנה בגירעון של 39.3 מיליארד שקל; העלאת המע"מ והמס על הבנזין ועל הסיגריות הגדילו את הכנסות המדינה ב- 2.8 מיליארד שקל

אמנון אטד 10:1613.01.10
הממשלה סיימה את שנת 2009 עם גירעון קטן מהמתוכנן בכ-5 מיליארד שקל (39.3 מיליארד שקל, לעומת יעד גירעון של 44.4 מיליארד שקל). מנתונים שמפרסם היום (ג') החשב הכללי באוצר מתברר כי הירידה בגירעון המתוכנן נובעת משילוב של מספר גורמים: גביית מיסים גדולה מהמתוכנן, תת ביצוע בהוצאות הריבית ורמת תוצר גדולה מזו שנחזתה.

 

כתוצאה מהירידה הלא צפויה בגירעון, מתחילה הממשלה לצמצם את היקפי הנפקות אגרות החוב בשוק ההון בארץ. החודש ינפיק האוצר אג"ח סחירות בהיקף של 4 מיליארד שקל ובחודש הבא יסתכמו ההנפקות הממשלתיות ב- 3.5 מיליארד שקל בלבד. זאת בהשוואה להיקף הנפקות חודשי ממוצע של יותר מ-4.8 מיליארד שקל בשנת 2009.

 

היקף ההנפקות המצומצם בולט במיוחד על רקע גל הפדיונות הגדול של אג"ח ממשלתיות סחירות הצפוי החודש, בהיקף של כ- 7.8 מיליארד שקל. בפועל היה היקף הפדיונות המתוכנן בינואר גדול הרבה יותר והסתכם בכ-13.3 מיליארד שקל. אולם במהלך החודשים האחרונים צמצם האוצר את סכום הפדיונות שיהיה עליו לבצע בינואר על ידי שימוש במכרזי החלף. מדובר במכשיר פיננסי שבאמצעותו יכול האוצר להחליף חלק מאגרות החוב שמועד פירעונן קרוב באגרות אחרות שיגיעו לפירעון רק בעוד כמה שנים.

 

הירידה בהיקף ההנפקות מתאפשרת גם על רקע ההערכה המעודכנת שגם השנה צפוי הגירעון בתקציב להיות נמוך מהסכום המתוכנן (כ-43 מיליארד שקל), אולם כבר בחודשים הקרובים יהיה על האוצר לשוב ולהגביר את קצב ההנפקות, בשל גל הפדיונות הגדולים הצפויים בהמשך: 11.3 מיליארד שקל באפריל ו- 14.8 מיליארד שקל ביוני.

 

על הפרק עומדת עדיין גם ההנפקה המתוכננת בהיקף של מיליארד יורו בשוק ההון האירופי. תחילה התכוון האוצר לבצע את ההנפקה במהלך הרבעון הראשון של השנה, במטרה ליצור נוכחות ישראלית בשוקי ההון בחו"ל ולגוון את מקורות המימון של הממשלה. אולם לאחר הורדת דירוג האשראי ליוון והתגברות האיומים על שוק האשראי של מדינות (Sovereign) החליט החשב הכללי, שוקי אורן, לדחות את ביצוע ההנפקה למועד מאוחר יותר.

 

גידול בהכנסות ממסים

 

העלאת המע"מ ב- 1% והגדלת שיעורי המס על הבנזין ועל הסיגריות הגדילו בשנה החולפת את הכנסות המדינה ממסים בכ- 2.8 מיליארד שקל. לעומת זאת, השלב הנוסף ברפורמה במס הכנסה (מיסוי יחידים ומס חברות) שבוצע בתחילת 2009 גרם להקטנת ההכנסות בכ-3.7 מיליארד שקל. מסיכום נתוני גביית המיסים בשנת 2009 שפרסם היום (ד') משרד האוצר מתברר כי סך הגבייה הסתכם בשנה החולפת בכ- 177.6 מיליארד שקל, ירידה ריאלית של 6.4% בהשוואה לסך הגבייה בשנת 2008.

 

אולם למרות ירידה זו, היה סך גביית המיסים בשנה החולפת גבוה בכ- 4.4 מיליארד שקל בהשוואה ליעד ההכנסות שנכלל בתקציב המדינה לשנת 2009. מרבית העודף בגבייה, כ-3.1 מיליארד שקל, נרשם במסים העקיפים (מע"מ, מס קניה, מיסי יבוא והמס על הדלק). במסים הישירים (מס הכנסה, מיסי מקרקעין ומס רווחי הון) הסתכם העודף בכ- 1.3 מיליארד שקל. עודף זה נובע למעשה כולו מגבייה חריגה וחד-פעמית: עם סיום המשא ומתן הממושך בנושא עסקת מרקיורי-HP, בחודש אפריל, העבירה החברה האמריקאית לרשות המיסים תשלום מס חד-פעמי של כ- 1.5 מיליארד שקל.

 

גביית מס הכנסה מחברות ועצמאים ירדה בשנה החולפת בשיעור ריאלי של כ- 5% והסתכמה בכ-36.5 מיליארד שקל. ירידה זו נובעת גם מהפחתת מס החברות במסגרת הרפורמה במס הכנסה וגם מהירידה בהכנסות העסקיות של העצמאים והחברות במשק כתוצאה מהמשבר הכלכלי. גביית המסים משוק ההון ירדה בשנת 2009 בשיעור זעיר של 0.7% והסתכמה בכ-2.4 מיליארד שקל. אולם נתון זה אינו מעיד על התפלגות הגבייה בסעיף זה: גביית המס על הכנסות מריבית ירדה ב- 44.8%, בשל הורדת הריבית במשק על ידי בנק ישראל. לעומת זאת, גביית מס רווחי הון על עסקות בבורסה זינקה בשיעור חד של 111%, בשל העליות החדות שנרשמו בשנה החולפת גם בשערי המניות וגם במחזורי המסחר.

 

סך גביית המיסים העקיפים גדל בשנה החולפת בשיעור ריאלי של 0.7%. גידול מתון זה בגבייה משקף עלייה של 1.5% בגביית המע"מ, כאמור בשל העלאת שיעור המע"מ ב- 1% שביצעה הממשלה במחצית השנייה של השנה, וירידה של 3.9% בגביית מסי יבוא. בהכנסות מהמס על הדלק נרשם בשנת 2009 גידול ריאלי של 3.4% ואילו גביית המס על הסיגריות גדלה ב- 1.1%.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x