$
בארץ

בלעדי ל"כלכליסט": מענק ממשלתי לרכבת ישראל יותנה בשיפור השירות

האוצר והנהלת הרכבת קרובים לסיכום שלפיו יבוטל המענק הממשלתי הקבוע שקיבלה הרכבת עבור בלאי, תשתיות ועלויות שכר. במקום זאת יחושב המענק לפי דיוק, עלייה במספר הנוסעים ובשינוע מטענים

ליאור גוטמן 07:0610.12.09

מהפכה תקציבית ברכבת ישראל: במהלך 2010 עתידה להתבטל הסובסידיה השנתית שמקבלת הרכבת מהמדינה, ובמקומה תוענק סובסידיה לפי רמת השירות והמקצועיות ומדדים מצטברים. לדוגמה, מדי שנה ייבדקו מספר חריגות הזמנים של רכבת ישראל, וככל שתגבר מידת הדיוק בתנועת הרכבות, כך יתרחב היקף המענק שתעביר המדינה לרכבת. הנושא נמצא על סף סיכום בין ראשי הרכבת לאגף התקציבים במשרד האוצר, ויובא לאישור ראשי האוצר והרכבת עד סוף השנה.

 

הרכבת לא מתנגדת

יצחק הראל מנכ"ל רכבת ישראל יצחק הראל מנכ"ל רכבת ישראל צילום: עמית שעל

 

לפי גורמים המקורבים לנושא, הנהלת הרכבת אינה מתנגדת לשינוי ואף מובילה אותו עם אנשי האוצר; וזאת מכיוון שעד היום לא היה לרכבת תמריץ כלכלי לבצע התייעלות תפעולית, כי הסובסידיה השנתית היתה קבועה. בין הגורמים הבכירים שהובילו את המהלך - מנכ"ל הרכבת יצחק (חקי) הראל, סגן ראש אגף התקציבים עמית לנג ורכז התחבורה באגף התקציבים אודי אדירי.

 

בשנים האחרונות זוכה רכבת ישראל לקבל סובסידיה שנתית מהמדינה בסכום של כ־300 מיליון שקל. הדרך לחישוב הסובסידיה היתה קבועה: אנשי האוצר מדדו מדי שנה את ההוצאות המוכרות של רכבת ישראל, שכוללות בין השאר את עלויות נסיעת הקטרים, בלאי נצבר, הוצאות הדלק ומשכורות הנהגים. כל אלו חושבו באופן יחסי להיקף הפעילות ("העמסה חשבונאית") עד קבלת סכום כללי. מסכום זה הופחתו ההכנסות של רכבת ישראל בשנה נתונה, והסכום שהתקבל הוענק מדי שנה כסובסידיה. מהסובסידיה זו קוזזו כ־2% בשנה באופן מלאכותי, כדי לחייב את הרכבת לבצע עוד התייעלות.

 

לפי ההסכם החדש, יישארו כל הכנסות הרכבת בקופתה ורכיב הסובסידיה יותנה בין היתר ברמת השירות לנוסעים. גורם שמקורב לנושא הסביר שעם הנושאים שייכללו בסעיף השירות יימנו רמת דיוק הרכבת, היבטים תפעוליים, בהם אף ניקיון התחנות, שביעות רצון הנוסעים ועוד.

 

על חשבון המשאיות

 

עוד גורם שיובא בחשבון הוא יכולתה של הרכבת להרחיב את פעילותה בהובלת מטענים ברחבי הארץ. כיום הרכבת מובילה כ־8 מיליון טונות מטענים בשנה, ובכוונת אנשי הרכבת והאוצר להרחיב את פעילותה בתחום זה. הסיבה: ככל שיגדל מספר המטענים שהרכבת מובילה, כך יקטן מספר המשאיות הכבדות שנעות על כבישי ישראל. בשיטה זו יימנעו עומסי תנועה שנוצרים מתנועת רכב כבד, זיהום האוויר שנוצר מהמשאיות יקטן והבטיחות בדרכים תגדל. רכבת ישראל פועלת בנושא זה עם חברת נמלי ישראל להוסיף מסילות בנמלי חיפה ואשדוד, דבר שיקל על תנועת המטענים משטח הנמל לאזורים שונים בארץ.

 

גם ניקיון התחנות ושביעות רצון הנוסעים יובאו בחשבון על ידי המדינה גם ניקיון התחנות ושביעות רצון הנוסעים יובאו בחשבון על ידי המדינה צילום: אלכס קולומויסקי

 

נושא אחר הוא שאלת יכולתה של רכבת ישראל לגרום לנהגים לוותר על הרכב הפרטי לטובת השימוש בה. כך ייבדק מספר הכרטיסים החודשיים שיימכרו מדי שנה, והרעיון הוא שכל מינוי חודשי שנמכר נועד לשרת נוסע לטווח ארוך, ואלמלא היה רוכשו, היה מעדיף לנסוע ברכבו הפרטי. צעד זה יביא במעגל השני גם לצמצום זיהום האוויר ולהורדת מספר תאונות הדרכים. בסיס הסובסידיה שנבחר לעוגן השוואתי־כמותי להיקף המענקים הוא שנת הכספים 2007, השנה האחרונה שבה פורסמו דו"חותיה הכספיים של רכבת ישראל.

 

גורם שמקורב למגעים בין הצדדים הוסיף שלאחר השינוי תיהפך רכבת ישראל ליחידת סמך מסחרית, כלומר גוף המתנהל לפי אמות מידה כלכליות טהורות, וכך אפשר יהיה לתמרץ את החברה לפי מדדים כמותיים ולא באופן קבוע. אם כל הפרמטרים שייבדקו יענו על הצורך שהוגדר מראש, יישמר היקף הכנסות הרכבת ואף יגדל.

 

כפי שנחשף ב"כלכליסט", לאחרונה התנהלו מגעים על גיבוש הסכם שכר חדש לעובדי הרכבת, שבמסגרתו יזכו עובדים שהתקבלו לעבודה לפני 2003 לתוספת של 4% לשכרם, ואילו עובדים שהתקבלו לעבודה לאחר 2003 יזכו לתוספת של 6%. הסכם שכר זה, בתוספת חוזה הסובסידיה החדש, עשויים להצעיד את הגוף התחבורתי לעידן חדש.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x