$
משפט

אושרה הקמת בית משפט כלכלי על ידי ועדת השרים

השר נאמן ביקש כי בד בבד עם חיקוק החוק יתווספו תקנים להעסקת סנגורים נוספים בתל אביב הממוקצעים בתחום הכלכלי, ואף קבע זאת כסייג להעברת החוק

צמרת פרנט ותומר אביטל 16:5715.11.09

הצעת החוק להקמת בית משפט כלכלי, עברה שלב - ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (א') את הצעת החוק, שקודמה על ידי רשות ניירות ערך בראשות פרופ' זהר גושן, והיא תובא בקרוב לכנסת לקריאה ראשונה.

 

בהתאם לטיוטת החוק, מוצע להקים את המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי
בתל אביב, בו מתנהלים מרבית ההליכים השיפוטיים בתחומי האכיפה הפלילית, המנהלית והפרטית בדיני ניירות ערך ובדיני חברות. הקמת המחלקה נועדה לאפשר ניהול יעיל של הליכים לפי הדין הכלכלי ופסיקה עקבית, כך צוין בטיוטה, אשר בצידה הקטנת אי הוודאות והגברת היציבות בתחום הכלכלי.

 

בהתאם להצעת החוק, תוקם מחלקה בעלת הרכב קבוע של שופטים מקצועיים, אשר תרכז את כלל ההליכים הפליליים והאזרחיים הנעוצים בדין הכלכלי, ביחס לחברות פרטיות וציבוריות כאחד. כן יידונו בבית משפט זה עתירות מנהליות בנוגע להחלטות רשות ניירות ערך, החלטות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב והחלטות רשם החברות, ערעורים על החלטות ועדת משמעת לפי חוק הייעוץ וכן תביעות אישיות, ייצוגיות ונגזרות בתחומים האמורים, והכל שעה שהליכים אלה יגיעו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בהתאם לכללי הסמכות המקומית.

 

הצעת החוק קובעת כי לא תינתן רשות ערעור על החלטת המחלקה הכלכלית או בית משפט אחר בשאלה אם עניין מסוים שהובא בפניו הוא עניין כלכלי, וזאת על מנת לקצר ולייעל את ההליכים. עוד צויין בהצעה, כי ערעור בשאלת הסמכות יוכל להידון במסגרת ערעור על פסק הדין בכללותו.

 

על פי הצעת החוק שופטי המחלקה הכלכלית ייקבעו על ידי נשיא בית המשפט המחוזי, לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ותקופת כהונתם במחלקה תהיה למשך ארבע שנים וניתן יהיה להאריכה, או שימונו לתקופת כהונה קצרה יותר בהתאם לצורכי בית המשפט.

 

באם תתקבל הצעת החוק בכנסת, מוצע להחילה תוך 30 יום, אולם עניינים כלכליים אשר בית המשפט החל לדון בטרם תחולתו של החוק, מוצע כי ימשיכו להיות נידונים בפני בית המשפט שדן בהם.

 

מחלוקת שעדיין נותרה פתוחה בין משרד המשפטים למשרד האוצר היא בנושא התקנים בסנגוריה הציבורית. השר נאמן ביקש שבד בבד עם חיקוק החוק יתווספו תקנים להעסקת סנגורים נוספים בתל אביב הממוקצעים בתחום הכלכלי ואף קבע זאת בתור סייג להעברת החוק.

 

כיום מוגשים תיקים כלכליים בנצרת, תל אביב וירושלים. לאחר הקמת בית המשפט החדש, תיאלץ הסניגוריה בתל אביב להתמודד עם מבול תיקים שהתחלק עד כה בין שלוש ערים.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x