$
IT בישראל

ServiceWise הטמיעה פתרון דיווח מקוון במשרד הבריאות

המערכת שהוטמעה באגף מערכות המידע של משרד הבריאות מבוססת על פלטפורמת סיילספורס ומאפשרת דיווח על קבלת תרומות

כלכליסט 10:5509.02.12

ServiceWise, נציגתה של סיילספורס הבינלאומית בישראל, הודיעה כי סיימה בהצלחה אפיון, פיתוח והטמעת פתרון לדיווח מקוון עבור אגף מערכות המידע של משרד הבריאות. המערכת מופעלת מעל גבי פלטפורמת Force.come Sites של סיילספורס. פרטיה הכספיים של העסקה לא פורסמו.

 

עם החלת

התקנה החדשה המחייבת לדווח על תרומות, נזקק משרד הבריאות למערכת תומכת שתאפשר דיווח מקוון, הן מהצד התורם והן מהצד הנתרם. המערכת מאפשרת לזהות ולהפריד בין תרומות כספיות ובין אלו שאינן כספיות.

 

ServiceWise פיתחה את הפתרון הנדרש מעל גבי פלטפורמת סיילספורס, כאשר ממשק המשתמש שולב כחלק אינטגרלי מאתר האינטרנט של משרד הבריאות. המערכת, בתצורתה הסופית, מאפשרת לכל מוסד לדווח בצורה מקוונת על התרומות שקיבל במהלך השנה.

 

שירה לב עמי, מנמר"ית משרד הבריאות: "החוק מחייב כל גוף או גורם במערכת הבריאות לדווח על תרומות כספיות ושאינן כספיות שהתקבלו, וכל תורם מחוייב לדווח על תרומות שנתן. היום, כל תורם או נתרם יכול להיכנס לאתר הבית של משרד הבריאות ולמלא באופן פשוט וקל את הפרטים המתחייבים מהחוק".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x