$
IT בעולם

עלייה של 10% בהכנסות CA

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת הכספים 2012 הסתכמו ב-1.2 מיליארד דולר. הרווח הנקי לפי כללי GAAP עלה ב-8% ל-236 מיליון דולר

כתב כלכליסט 12:5601.11.11

CA Technologies דיווחה היום (ג') על התוצאות העסקיות לרבעון השני של שנת הכספים 2012. מדיווח החברה עולה כי ההכנסות הסתכמו ברבעון זה ב-1.2 מיליארד דולר, עלייה של 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

 

הרווח הנקי של החברה לפי כללי GAAP עמד ברבעון השני על 236 מיליון

דולר, עלייה של 8% לעומת רווח של 219 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2011. הרווח הנקי שלא לפי כללי GAAP עמד על 255 מיליון דולר, עלייה של 3% לעומת רווח של 248 ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-190 מיליון דולר, עלייה של ו47% לעומת הרבעון המקביל ב-2011.

 

החברה חתמה ברבעון על עשרה הסכמי רישוי בהיקף מצטבר של למעלה מ-10 מיליון דולרים כל אחד ובסכום כולל של 321 מיליון דולרים. זאת בהשוואה ל-14 הסכמי רישוי בהיקף מצטבר של למעלה מ-10 מיליון דולרים כל אחד ובסכום כולל של 361 מיליון דולרים ברבעון השני של שנת הכספים 2011.

 

הרווח התפעולי לפני ריבית ומיסים הסתכם ב-378 מיליון דולרים, ירידה של 2% לעומת התקופה המקבילה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני ב-190 מיליון דולר בהשוואה ל-129 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הושפע לטובה משיפורים בגבייה, במיוחד בצפון אמריקה, ומתשלומי מס נמוכים יותר במזומן. תזרים המזומנים הושפע לרעה מתשלומים בסכומים גבוהים יותר - בעיקר משכורות גבוהות יותר בחברות שנרכשו ועמלות גבוהות יותר.

 

מנכ"ל CA Technologies ביל מק'קרקן מסר: "השגנו את היעדים שהצבנו לרבעון השני ביחס לרווח למניה, תזרים המזומנים ומתח הרווחים. עם זאת, בתחום אחד - מכירות של מוצרים חדשים, לא היינו מרוצים משום שהן היו נמוכות מהציפיות. לפיכך תיקנו את תחזית ההכנסות כך שתשקף את הירידה במכירות של מוצרים חדשים ואת הסביבה המקרו-כלכלית. במקביל העלינו את תחזית הרווח למניה כך שתשקף את השיפור המתמשך ביעילות התפעול ואת המשמעת התקציבית".

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x