תגיות קשורות
על פי דו"ח בנק ישראל לשנת 2013 שהועבר לממשלה ולוועדת הכספים מחירי הדיור השלימו עלייה ריאלית מצטברת מאז 2008 של כ-60%. פלוג קוראת לאמץ את המלצתה של קרן המטבע הבינלאומית להקמת ועדת ליציבות פיננסית
בנק ישראל