תגיות קשורות

מימון המונים

מימון המונים היא גישה מתקדמת וחדשנית לגיוס הון לצורך מימון פעילויות עסקיות, מיזמים והמצאות. גיוס ההון מבוצע מאנשים פרטיים ותלוי בהיקף החשיפה של המיזם ובאטרקטיביות שלו.