תגיות קשורות

קבוצת דלק

קבוצת דלק בע"מ היא חברת אחזקות ישראלית בשליטת יצחק תשובה. החברה הוקמה ב-1951, והייתה עשרות שנים בשליטת קבוצת אי די בי. תשובה השתלט על החברה השתלטות עוינת ב-1998, וכיום הוא מחזיק ב-64.33% ממניות החברה. מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא כלולה במדד תל אביב 25.
מקור: ויקיפדיה