תגיות קשורות

דיויד גילה

דיויד גילה (נולד ב-1964 בירושלים) הוא הממונה על רשות ההגבלים העסקיים מאפריל 2011. לפני מינויו לתפקיד, היה גילה פרופסור חבר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. גילה הוא מומחה בינלאומי בהגבלים עסקיים ורגולציה של שווקים. כתיבתו האקדמית בעניין השקעות צולבות בין מתחרים וקישוריות בין רשתות תקשורת זכתה להד עולמי והשפיעה על בתי משפט ועל רשויות בארצות הברית, באירופה, ובארגון ה-OECD בכלל. מחקריו בעברית, בנושא הסדרים בין ספק ללקוח, השפיעו רבות על פסיקת בתי המשפט ויוזמות החקיקה בישראל. מחקריו של פרופסור גילה מחברים בין תורת הארגון התעשייתי לבין דיני ההגבלים העסקיים וכללי הפיקוח על שווקים. מבין ההחלטות עליהן השפיעו מחקריו של גילה ניתן למנות את פסקי דינו של בית המשפט העליון בעניין טבעול ובעניין אקסטל, ואת החלטות ה"שולחן העגול" של ארגון ה-OECD בעניין החזקת מניות מיעוט (Minority Shareholdings) מ-2008 .
מקור: ויקיפדיה