תגיות קשורות

תקציב המדינה

תקציב המדינה נקבע על ידי כנסת ישראל ומרכז את סך התקציבים המיועדים לכלל פעילות מדינת ישראל ולכל משרד בממשלה. התקציב מייצג לרוב את מדיניות הממשלה הנבחרת על ידי סדר העדיפות שבא דרכו לידי ביטוי. מקורות המימון של תקציב המדינה הם הכנסות המדינה ממסים ומאג"ח שונים ופעולות מימון שונות. המטרה היא לאשר תקציב לקראת סיום כל שנה ולקראת תחילת שנת התקציב, בפועל אישור התקציב אורך חודשים ארוכים ולעיתים מאושר רק לאחר מחצית שנת התקציב.
מקור: ויקיפדיה