מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
-0.05%
-0.9
1,632.0
-0.21% 1.70% 8.87%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 717.0
 • 712.9
 • 1,880.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.4%) 4
 • (45.8%) 16
 • (31.4%) 11
 • (11.4%) 4
1,646.01,275.2
מדד ת"א 125
+0.07%
+1.2
1,697.3
0.08% 2.00% 8.24%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,304.0
 • 1,119.0
 • 3,276.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.2%) 21
 • (40.0%) 52
 • (32.3%) 42
 • (11.5%) 15
1,708.31,300.0
מדד ת"א 90
+0.11%
+2.1
1,903.6
0.57% 2.53% 8.76%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 586.0
 • 406.4
 • 1,656.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.9%) 17
 • (37.9%) 36
 • (32.6%) 31
 • (11.6%) 11
1,908.91,223.8
מדד ת"א SME60
+0.18%
+1.5
809.1
0.39% 3.25% 16.64%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 52.0
 • 96.0
 • 450.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.6%) 10
 • (39.0%) 25
 • (31.3%) 20
 • (14.1%) 9
862.9508.3
מדד ת"א טק-עילית
-0.06%
-0.5
806.6
-0.79% 2.09% 6.33%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 644.0
 • 416.9
 • 1,239.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.5%) 14
 • (25.9%) 22
 • (35.2%) 30
 • (22.4%) 19
909.3514.9
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.50%
-3.0
593.2
-0.95% 1.44% 10.37%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 705.0
 • 494.7
 • 1,441.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.5%) 18
 • (26.7%) 31
 • (36.2%) 42
 • (21.6%) 25
686.0364.1
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.23%
-2.8
1,245.2
-0.56% 2.74% 6.50%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 621.0
 • 370.1
 • 1,115.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (18.8%) 15
 • (25.0%) 20
 • (36.2%) 29
 • (20.0%) 16
1,351.2776.4
מדד ת"א ביומד
-0.56%
-1.8
325.3
-0.74% 1.42% 22.24%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 84.0
 • 124.6
 • 357.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.3%) 3
 • (30.6%) 11
 • (36.1%) 13
 • (25.0%) 9
408.2211.8
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
-1.09%
-14.5
1,323.4
-0.95% 0.40% 7.27%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 56.0
 • 82.4
 • 343.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.5%) 2
 • (23.8%) 5
 • (42.9%) 9
 • (23.8%) 5
1,408.2924.6
מדד ת"א נפט וגז
-1.45%
-9.4
639.0
-2.01% -0.63% 22.09%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 52.0
 • 56.2
 • 139.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.7%) 1
 • (13.3%) 2
 • (60.0%) 9
 • (20.0%) 3
673.0363.8
מדד ת"א פיננסים
-0.30%
-7.6
2,488.5
0.71% 3.22% 18.18%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 245.0
 • 309.3
 • 758.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.9%) 1
 • (54.2%) 19
 • (40.0%) 14
 • (2.9%) 1
2,499.81,582.1
מדד ת"א נדל"ן
+0.95%
+8.5
902.5
2.46% 4.49% 8.44%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 155.0
 • 169.0
 • 728.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (25.0%) 17
 • (60.3%) 41
 • (13.2%) 9
 • (1.5%) 1
894.0545.1
מדד ת"א בנקים-5
-0.84%
-20.6
2,423.4
-0.78% 2.59% 18.97%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 193.0
 • 237.8
 • 681.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (20.0%) 1
 • (60.0%) 3
 • (20.0%) 1
2,459.81,614.9
מדד ת"א ביטוח-פלוס
+0.18%
+4.1
2,294.9
1.80% 3.43% 18.90%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 49.0
 • 68.1
 • 231.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.6%) 1
 • (60.7%) 17
 • (35.7%) 10
 • (0.0%) 0
2,290.81,262.1
מדד ת"א צמיחה
+0.23%
+4.5
1,976.2
1.17% 3.88% 9.33%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 72.0
 • 78.4
 • 148.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (18.6%) 32
 • (44.2%) 76
 • (28.5%) 49
 • (8.7%) 15
1,984.31,130.2
מדד ת"א All Share
+0.14%
+2.6
1,895.1
0.54% 2.54% 10.98%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,430.0
 • 1,293.0
 • 3,875.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.2%) 63
 • (41.8%) 153
 • (30.3%) 111
 • (10.7%) 39
1,900.91,230.6
מדד תל-דיב
+0.25%
+6.2
2,477.7
1.08% 3.49% 13.13%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 378.0
 • 476.6
 • 1,769.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.6%) 8
 • (44.0%) 26
 • (33.9%) 20
 • (8.5%) 5
2,474.51,542.7
מדד ת"א מעלה
+0.13%
+2.5
1,946.9
0.18% 1.17% 10.09%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 426.0
 • 523.9
 • 1,210.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.2%) 5
 • (42.4%) 14
 • (33.3%) 11
 • (9.1%) 3
1,956.61,401.8
* כל המניות וההמירים
+0.16%
+2.1
1,292.6
0.30% 2.40% 7.69%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (18.0%) 92
 • (44.2%) 225
 • (27.8%) 142
 • (10.0%) 51
1,298.0977.0
* מדד מניות כללי
+0.16%
+2.1
1,323.1
0.30% 2.41% 7.70%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (18.7%) 90
 • (42.0%) 202
 • (28.7%) 138
 • (10.6%) 51
1,328.61,000.2
* מדד יתר מניות
+0.36%
+10.9
3,030.6
1.16% 3.69% 6.05%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (19.7%) 69
 • (42.7%) 150
 • (27.4%) 96
 • (10.3%) 36
3,138.82,003.6
13/04/2021 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 13/04/2021 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
-0.83%
-21.3
2,562.0
-0.60% 2.71% 18.74%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (28.6%) 2
 • (57.1%) 4
 • (14.3%) 1
2,596.81,714.0
מדד חברות ביטוח
+0.30%
+7.8
2,583.5
2.29% 3.03% 20.08%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.5%) 1
 • (62.5%) 5
 • (25.0%) 2
 • (0.0%) 0
2,575.71,237.3
מסחר ושרותים
-0.33%
-5.0
1,518.3
-0.36% -0.03% 9.00%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.5%) 9
 • (50.0%) 39
 • (28.2%) 22
 • (10.3%) 8
1,534.1983.0
נדל"ן ובינוי
+0.89%
+12.7
1,424.2
2.47% 4.64% 8.02%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (24.0%) 23
 • (59.4%) 57
 • (12.5%) 12
 • (4.2%) 4
1,411.6895.8
חברות תעשיה
+0.81%
+15.2
1,880.0
0.41% 4.22% 15.73%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (24.2%) 15
 • (53.2%) 33
 • (19.4%) 12
 • (3.2%) 2
1,876.01,484.4
חברות השקעה ואחזקות
+0.25%
+1.9
754.0
0.97% 3.61% -14.32%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.3%) 5
 • (48.6%) 17
 • (31.4%) 11
 • (5.7%) 2
916.2588.1
חיפושי נפט וגז
-0.82%
-8.0
972.8
-1.78% -1.32% 19.82%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.1%) 2
 • (18.2%) 4
 • (59.1%) 13
 • (13.6%) 3
1,022.2532.1
כימיה גומי ופלסטיק
+0.95%
+37.1
3,900.1
0.39% 5.84% 22.72%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (49.9%) 8
 • (31.3%) 5
 • (18.8%) 3
 • (0.0%) 0
3,895.62,063.1
13/04/2021 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של