$
מבזקים

עילית קווי תחבורה וחברת קווים תחבורה ציבורית מתמזגות

המנכ"ל המשותף יהיה ציון פת

שירות כלכליסט 14:2403.07.11

 

x