שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
מדריכים

איך מרוויחים בבורסה, ומשלמים פחות מס

איך מקזזים את רווחי העליות שרשמה הבורסה מתחילת השנה עם ההפסדים הגדולים שיצר המשבר בסוף השנה שעברה? מדריך "כלכליסט" למקזז השכיר

רימונה פרקש ברוך 12:1425.05.09

איך מבצעים קיזוז

1. קיזוז של הפסדי הון נעשה תמיד מול רשות המסים באמצעות מילוי של דו"ח שנתי. את הדו"ח יש למלא עד סוף מאי, אם כי ייתכן שבמקרים מיוחדים שכירים יוכלו לקבל הארכה להגשת הדו"ח. זכרו שהדו"ח שמוגש היום תמיד מתייחס לשנת המס הקודמת, כלומר שנת 2008. כמו כן צריך להביא בחשבון שקיזוז תוכלו לעשות רק אם היה לכם הפסד מול רווח. גם אם ב־2008 לא היה לכם הפסד, חשוב שתגישו את הדו"ח עכשיו עבור שנת 2008, כי רק כך תוכלו בעתיד להתקזז על רווחים שהיו או יהיו לכם בשנת המס הנוכחית (2009).

 

2. כאשר שכירים רוצים לבקש החזר מס, עליהם למלא דו"ח שנתי מקוצר ופשוט (טופס 0135), אולם שכירים שיבקשו לקזז הפסדי הון יידרשו למלא דו"ח שנתי מלא (טופס 1301) ולצרף צרור נספחים ואישורים שמילוים מצריך הבנה. יש לבדוק שבמסמכים המצורפים קיים פירוט של עלויות, ריביות, דיבידנדים וסכום ההפסד או הרווח ביחס להשקעה.

 

3. הסתייעות באיש מקצוע: ככל שתיק ההשקעות שלך מורכב יותר ויש לך מקורות הכנסה מגוונים, ההמלצה היא לקבל ליווי שוטף וסיוע מקצועי מרואה חשבון או יועץ מס.

 

4. כדאי לדעת שאפשר לבקש גם אישור מפקיד השומה שמיועד לחברות השקעה או לבנקים כדי שמראש לא ינכו לך מס או כדי שתוכל לבקש מס מוקטן.

רו"ח אמיר גבאי: "חשוב להגיש את הדו"ח השנה גם אם לא היו רווחים ב-2008, כדי להעביר את ההפסדים לצורך קיזוז בשנים הבאות" רו"ח אמיר גבאי: "חשוב להגיש את הדו"ח השנה גם אם לא היו רווחים ב-2008, כדי להעביר את ההפסדים לצורך קיזוז בשנים הבאות"

 

מה אפשר לקזז

 

 • הפסדים שנוצרו כתוצאה ממכירת מניות בארץ או בחו"ל, כתבי אופציה, קרנות נאמנות, אג"ח קונצרניות או אג"ח ממשלתיות (צמודות, שבהן שיעור המס הוא 15%, או לא צמודות, שבהן שיעור המס עומד על 20%), תעודות סל, מט"ח ופיקדונות מובנים. את אלו ניתן לקזז מול כל רווח מהכנסות מריבית או מדיבידנד על אחד מניירות הערך הללו, כל עוד שיעור המס על הכנסות מריבית או מדיבידנד בהם נמוך מ־25%.

 

 • הפסדים שנצברו ממימוש (מכירה) של נכסים שאינם ניירות ערך או של מניות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה. "אם מישהו הפסיד השנה ממכירת נכס נדל"ן, הוא יוכל לקזז את ההפסד מרווחים שצבר בהשקעות בניירות ערך ולהפך", אומר רו"ח אופיר סולמי, שותף ב־Deloitte בריטמן אלמגור זהר, "ובתנאי שעסקת הנדל"ן התבצעה באותה שנת מס".

 

 • אפשר להתייחס לעלויות של עמלות שנגבו עבור רכישת ניירות ערך, ולהתייחס אליהן כחלק מעלות ההשקעה במניות לצורך חישוב הפסד או רווח ההון.

 

מה אי אפשר לקזז

 

 • הפסד הון שנוצר כתוצאה מהשקעה באחד המוצרים האמורים אינו ניתן לקיזוז מול הכנסה מריבית שנצברה בפיקדון או כל תוכנית חיסכון אחרת, בבנק או בחברת ביטוח, מכיוון שאין זה אותו סל קיזוז. נוסף על כך, הכללים מאפשרים לקזז הפסדים מניירות ערך רק כנגד רווחי הון אחרים. "הדרך החלופית היא להשקיע בקרן נאמנות שקלית, במקום בפיקדון", ממליץ סולמי.

 

 • הפסדים וירידות ערך בכל אפיקי החיסכון הפנסיוני (לרבות קרן השתלמות) אינם ניתנים לקיזוז כנגד רווחי הון ממקור אחר, משום שחלים עליהם כללי מיסוי שונים.

 

  איור: יונתן וקסמן

 

מתי מקזזים

 

 • ניתן לקזז רק הפסד שנוצר כתוצאה ממכירה בפועל של נייר ערך. "אם השקעת בנייר ערך והפסדת בו על הנייר, אבל אתה עדיין ממשיך להחזיק בו, אזי לא מימשת את ההפסד ולא תוכל לקזז אותו", מסביר סולמי.

 

 • ניתן לקזז הפסדים רק קדימה, כלומר מול רווח באותה שנה; אם אין רווחים בשנת המס שעליה מדווחים, ניתן לקזז את ההפסד מול רווח החל משנת המס 2009 ואילך. המשמעות היא שהפסד אינו מתיישן. "כדי לבצע קיזוז בשנים הבאות, יש להגיש כבר השנה דו"ח על שנת המס 2008, עם דיווח על ההפסדים של אותה שנה", מסביר רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה. "חשוב להגיש את הדו"ח השנה גם אם לא היו רווחים ב־2008, כדי להעביר את ההפסדים לצורך קיזוז בשנים הבאות".
רו"ח אופיר סולמי: "אם מישהו הפסיד השנה ממכירת נכס נדל"ן, הוא יוכל לקזז את ההפסד מרווחים שצבר בהשקעות בניירות ערך" רו"ח אופיר סולמי: "אם מישהו הפסיד השנה ממכירת נכס נדל"ן, הוא יוכל לקזז את ההפסד מרווחים שצבר בהשקעות בניירות ערך"

 

מתי יתקבל החזר גבוה יותר

 

 • בהשקעה דרך שני בנקים, כאשר באחד נרשם רווח ובשני הפסד, קיימת סבירות גבוהה שהבנק הראשון ניכה מרווח המס במקור, בלי להתחשב בהפסד שנצבר בבנק השני. במקרה זה, הגשת דו"ח מס עשויה לאפשר קיזוז בין ההפסד לרווח ההון וקבלת החזר על המס העודף.

 

 • בהשקעה מעורבת בסוגי מוצרים שונים (מניות, אג"ח, קרנות נאמנות וכולי), כאשר חלק מניירות הערך רשמו הפסד וחלקם רווח, הבנק לא מקזז בין מוצרים שונים (למשל, ריבית מאג"ח מול הפסד ממניות, או ממימוש אג"ח).

 

 • כשנרשם הפסד לפני רווח: אם מימשתם מניה ברווח והבנק ניכה לכם מס במקור, וכמה חודשים אחר כך (באותה שנת מס) מימשתם מניה אחרת בהפסד, אזי הבנק לא יקזז בין השניים, ככל הנראה, ולכן כדאי להגיש דו"ח.

 

 • אם נרשמו עלויות נוספות מההשקעה, אפשר לקזז את חלקן. עלויות שניתנות לקיזוז הן, למשל, עלויות מימון (למשל הלוואה שנלקחה לצורך השקעה), עמלות נלוות, דמי משמרת, לימיט ואחרות. "אם חלק מהעלויות הללו לא הובא בחשבון בעת חישוב רווח או הפסד ממימוש מניות, כדאי להגיש דו"ח", אומר סולמי.

 

 • אם רכשתם את אותה מניה במועדים שונים ובמחירים שונים, הבנק יחשב את ניכוי המס לפי סדר הרכישה. אם הרכישה הראשונה של המניה התבצעה כשהמחיר היה נמוך יותר, ייתכן שהדבר יגרום לרווח גבוה יותר או להפסד קטן יותר, וכדאי לבדוק אם ניתן "לצבוע" את המניות לפי סדר אחר. ההמלצה היא לחשב בצורה נפרדת את החלק היחסי בקנייה לפי המחיר הגבוה והמחיר הנמוך. לשם כך יש לשמור את כל האסמכתות לקניית הניירות ומכירתם.

 

 • אם הפסדתם בהשקעה בבורסה זרה, הבנקים בדרך כלל לא ינכו מס במקור. "בחלק מהמקרים הללו, כדאי להגיש דו"ח שבו יקוזזו ההפסדים בחו"ל מול הרווחים בארץ", מסביר גבאי. "צריך גם להביא בחשבון שקיזוז כזה אפשרי רק אם לא נרשמו רווחים אחרים בחו"ל".

 

 • אם השקעת במוצרים ששיעורי המס עליהם שונים, כדאי לשקול לקזז הפסד מהמכשיר ששיעור המס עליו גבוה יותר - לדוגמה קיזוז ממכשיר שאינו שקלי, שבו שיעור המס הוא בדרך כלל גבוה יותר.

 

המסמכים הדרושים למילוי הדו"ח השנתי

 

 1. טופס 106 ממקום העבודה שלכם ושל בן זוגכם.
 2. אישורי מס שנתיים על תשלומים לקופות גמל ותשלומים עבור ביטוח חיים.
 3. אישורים על תרומות למוסדות ציבוריים.
 4. הוצאות אחזקת קרוב במוסד.
 5. דיווח על כל הכנסה אחרת.
 6. אסמכתות המתעדות רכישה ומכירה של ניירות ערך או של נכסים אחרים (למשל, נדל"ן).
 7. דרשו מהבנק או מבית ההשקעות טופס 867 על כל נספחיו*. טופס זה אמור להכיל את כל המידע שדרוש לכם לצורך הדיווח השנתי למס הכנסה.

.

867: אישור ניכוי מס במקור ליחיד מריבית ורווחים אחרים מפיקדונות, עו"ש ותוכניות חיסכון לשנת המס 2008.

867 א': אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה לשנת המס 2008.

867 ב': אישור ניכוי מס במקור על דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס 2008.

בטל שלח
  לכל התגובות
  x