$
מבזקים

תחרות בין מעסיקים להגעה לעבודה בירוק

עמותת 'תחבורה מהיום למחר' הכריזה על תחרות 'מגיעים לעבודה בירוק', שבה מעסיקים נדרשים להציג תוכניות לצמצום רכבים המגיעים לעבודה. ניתן להציג את ההצעות עד 27 באפריל

שירות כלכליסט 09:2229.03.09

 

x