• תפריט
בורסת ת"א

בנק הפועלים הפסיד 895 מיליון שקל ב-2008

יו"ר הבנק, דני דנקנר: "הבנקים בישראל אינם זקוקים לערבויות לצורך פעילותם השוטפת". "בבנק הפועלים לא יהיו פיטורים". "הנכסים שמכרנו צברו עד כה הפסדים בהיקף של מעל מיליארד דולר נוספים". מנכ"ל הבנק, צבי זיו: "ברצוני לנצל מעמד זה ולהודות לדני, על תקופה ארוכה של שיתוף פעולה פורה ויצירתי. למרות שאנו נפרדים בגלל הבדלי דעות, לגבי העתיד"

רונית גודמן ורון גרנות 08:5726.03.09

בשנת 2008 רשם בנק הפועלים הפסד של 895 מיליון שקל, המהווה תשואה שלילית בשיעור של כ-4.8% על ההון העצמי. הפסד זה נובע ברובו מהפסד של 3.1 מיליארד שקל לפני מס שנרשם בדו"חות הכספיים של הבנק לרבעון הראשון של שנת 2008, לאחר סגירת החשיפה לאגרות חוב מגובות משכנתאות (MBS) בארה"ב ומכירת מלוא התיק בתמורה לסך כולל של 2.55 מיליארד דולר.

 


 

בשנת 2009, על סמך הנתונים שיש כיום בידי הבנק, צופה הבנק כי השיעור השנתי של תשואת הרווח הנקי להון העצמי ינוע בין 4% ל- 7%. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה בשנת 2008 ב-1.5 מיליארד שקל, בהשוואה ל-513 מיליון שקל בשנת 2007.

 

בשנת 2008 רשם הבנק הפסדי מימון בגין המשבר הפיננסי, הכוללים הפסדים ממימוש ניירות ערך מגובי משכנתאות

כמתואר לעיל, מתיק נגזרות האשראי ומירידת ערך של ניירות ערך מגובי נכסים ואגרות חוב של מוסדות פיננסיים

אשר הסתכמו בכ-4.8 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.3 מיליארד שקל בשנת 2007.

 

ההפסד התפעולי של קבוצת הבנק הסתכם ב-1.4 מיליארד שקל בהשוואה לרווח של כ-2.3 מיליארד שקל בשנת 2007. שיעור ההפסד התפעולי בשנת 2008 הסתכם ב-7.8%, בהשוואה לתשואת רווח נקי מפעולות רגילות להון העצמי של 12.3% בשנת 2007.

 

האשראי לציבור הסתכם ב-222.1 מיליארד שקל, גידול בשיעור של 10.8% בהשוואה לסוף שנת 2007 וזאת בנטרול השפעת מכירת בנק מסד ובנק יהב. האשראי לציבור בישראל גדל ב-20.2 מיליארד שקל, הגידול החד ביותר בשנים האחרונות.

 

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-227 מיליארד שקל, גידול בשיעור של 3.2% לעומת סוף 2007, וזאת בנטרול השפעת מכירת בנק מסד ובנק יהב. פיקדונות הציבור גדלו בשנת 2008 ב-19.6 מיליארד שקל.

 

לשכר הבכירים בבנק הפועלים

במסיבת עיתונאים בה הוצג הדו"ח התייחס יו"ר הבנק, דני דנקנר, להתפטרותו אמש של המנכ"ל צבי זיו ואמר: "אתמול הודיע מנכ"ל הבנק, על החלטתו לקצר את תקופת העסקתו ולסיים עבודתו בבנק לקראת סוף השנה. אין זה עדיין הזמן לסיכומים ואת דברי ההוקרה והתודה שלי אשא בהרחבה בבוא הזמן. יחד עם זאת ולמרות שמסיבת עיתונאים זו תעסוק בנושא,שלשמו נועדה – הדוחות הכספיים של שנת -2008 משמעותם והשלכותיהם לגבי הבנק והמשק, איני יכול שלא לומר משפט אישי: אני מרגיש כלפי צביקה חברות וידידות, שהלכה והעמיקה במהלך השנה האחרונה והתחזקה עקב פעילותנו המשותפת להתמודדות עם המצב.

 

"השכלנו להוביל את הבנק לחוף מבטחים, כשהסערה המתחוללת בחוץ, היא עדיין נחלתם של רוב הבנקים בעולם.

צביקה התגלה לא רק כמנהל מעולה אלא גם כשותף וחבר אמיתי. היו בנינו חילוקי דעות לא פעם אחת וידענו לגשר עליהם. כעת לאחר שברור כי התגברנו על המשבר הפיננסי וכי אנו ערוכים היטב להתמודד עם המשבר הריאלי שעדיין מאיים על הכלכלה , ולאור הבדלי הגישות בנינו לגבי קצב מימוש השינויים בבנק בחר צביקה לפרוש ולפנות לדרך חדשה.

 

צבי זיו ודני דנקנר, היום במסיבת העיתונאים צבי זיו ודני דנקנר, היום במסיבת העיתונאים צילום: יובל חן

 

"את תודתי על השיתוף, החברות והתרומה העצומה לבנק, אשא כאמור בהרחבה בבוא הזמן. דירקטוריון הבנק החליט למנות את מר ציון קינן, ממלא מקום המנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית, לתפקיד מנכ"ל הבנק, מר קינן מילא שורה ארוכה של תפקידים בבנק ובהם תפקיד חבר הנהלה הממונה על החטיבה הקמעונאית ותפקיד חבר הנהלה הממונה על חטיבת משאבי אנוש ולוגיסטיקה.

 

"כמו כן מינה דירקטוריון הבנק, בכפוף לאישור בנק ישראל,את מר רן עוז לתפקיד CFO כממונה על החטיבה הפיננסית, בין תפקידיו כיהן כסמנכ"ל כספים של NICE ,בזק ועוד. ועכשיו הרשו לי לגשת לעניין, שלשמו התכנסנו כאן:

 

"בהתאם למסורת, בנק הפועלים הינו הבנק הגדול הראשון המפרסם את דו"חותיו הכספיים לשנת 2008. מטבע הדברים, דו"ח כספי מתייחס למה שהיה, לעבר. אך את עיקר דברי, בראשית פגישה זו, אני מבקש להקדיש לא לעבר, אלא להווה, ועוד יותר מכך – לעתיד שנת 2008 תיכנס להיסטוריה כשנת התפנית הגדולה במודל הכלכלי והפיננסי של העולם. מה שהיה עד השנה הזאת הוא לא מה שיהיה אחריה.

 

"העולם כולו עובר טלטלה כלכלית חסרת תקדים בהיקפה ובעוצמתה. יש האומרים כי זהו המשבר הכלכלי החמור ביותר הפוקד את העולם מאז השפל הגדול של 1929. וורן באפט, דמות מיתולוגית בכלכלה האמריקנית, כינה את המשבר "פרל הארבור כלכלי". עוצמתה של הטלטלה הזאת עולה על התחזיות הקודרות ביותר, לא במעט משום שהכלכלה העולמית היום היא גלובלית. משבר פיננסי בארה"ב מתבטא תוך חודשים ספורים בצניחת הייצור בסין, בפיטורים המוניים בהודו, בירידה חריפה של הפעילות הכלכלית באירופה, וכמובן, ובאופן בלתי-נמנע – במיתון בישראל, שאת השפעותיו התחלנו לחוש רק לאחרונה.

 

"לשמחתנו, המשבר לא פגע עד כה במלוא עוצמתו בישראל. ערב פרוץ המשבר, המשק הישראלי היה בנקודת פתיחה מצוינת, עם חוב ממשלתי ברמה נמוכה היסטורית, משמעת פיסקאלית ומוניטרית, ובעיקר עם מערכת בנקאית חסונה, יציבה ושמרנית. עם זאת, כמשק פתוח ומוטה יצוא, לא תוכל ישראל לחמוק מהמשבר העולמי. ואכן, אנו רואים החל מהרבעון האחרון של שנת 2008 את ההשלכות ההולכות ומחמירות של המיתון בארץ.

 

"בכינוס שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של מדינות ה-G20 הוחלט כי עיקר המאמץ של המדינות המפותחות בעולם יתמקד בייצוב הבנקים, ע"י הזרמת הון מאסיבית, רכישת "נכסים רעילים" וניקוי המאזנים של הבנקים – כל זאת על מנת להחזיר את הנזילות לשווקים ולדחוף את הבנקים לחזור ולתת אשראי, תוך הנעה מחודשת של גלגלי הכלכלה.

המצב במערכת הבנקאית בארץ שונה לחלוטין. למרות ההפסדים שנגרמו לבנקים, חשוב להבין כי חשיפת הבנקים בארץ לאותם "נכסים רעילים", שהביאו למשבר העולמי, היתה באופן יחסי מוגבלת ומצומצמת. רמת המינוף של הבנקים בישראל נמוכה יחסית, והם נשענים על בסיס פיקדונות קמעונאי, מבוזר ויציב. כמו כן, רמת ההון הגבוהה מספקת להם כָּרִית ביטחון משמעותית.

 

"מצב המערכת הבנקאית בארץ הוא מושא לקנאה ברחבי העולם, כולל במדינות המערביות המפותחות.

חשוב ואף קריטי, כפי שמבינים המנהיגים הכלכליים בכל העולם, כי הבנקים ישמרו על עצמם – בשביל בעלי הפיקדונות, בשביל כלל צרכני האשראי, בשביל המשקיעים ולמען המשק והמדינה.

 

"בסקטור הפיננסי בארץ, הבעיה אינה נעוצה בבנקים. אמרנו כבר מספר פעמים כי שוק האשראי החוץ-בנקאי מהווה את מוקד הבעיה בישראל. לצמיחה המדהימה של האשראי החוץ-בנקאי מאז רפורמת בכר היו השלכות חיוביות רבות, בעיקר זמינות ההון וירידה במחיר ההון לחברות שרצו להתפתח. אולם קצב הצמיחה המהיר מדי, היעדר רגולציה מספקת והיעדר בקרוֹת ותהליכי פיקוח מספקים – כל אלה יצרו בעיה פיננסית.

 

"השנה בלבד צפויות להיפרע אגרות חוב בהיקף העולה על עשרים מיליארד שקל, זהו הענן האמיתי המאיים על המשק.

אין לנו, הבנקים, יכולת או רצון להחליף את מלוא האשראי בשוק זה. פתרון אמיתי לבעיה מחייב ויתורים הן מצד החברות מנפיקות האג"ח והן מצד המשקיעים המחזיקים באגרות אלו. פתרון אמתי דורש רגולציה הדוקה, פיקוח ותהליכי בקרה נאותים ובראש ובראשונה – פעולה ממשלתית נחושה לרבות חקיקה, שתסדיר את בעיית הפירעונות בשנתיים הקרובות ותחזיר את שוק האשראי החוץ בנקאי לפעילות מלאה.

 

"בחודשים האחרונים שב ועלה נושא מתן ערבויות מדינה לבנקים. חשוב לי להדגיש כי הבנקים בישראל אינם זקוקים לערבויות לצורך פעילותם השוטפת, ולראיה - אנו בבנק הפועלים, למרות ההפסד, הגדלנו השנה את האשראי ללקוחותינו בישראל בכ-12%, גידול חסר תקדים לשנים האחרונות תוך שאנו מחזקים את בסיס ההון שלנו ומעלים את יחס הלימות ההון ל-11.15%. אנו נעמוד בתוכניותנו ליחס הלימות הון של 12% בסוף שנת 2009.

 

"הערבויות דרושות למדינה על מנת להפוך את הבנקים לקטר המושך את המשק ומסייע ביציאה מהמיתון. אני תומך בכך, שכן אני מאמין כי בלעדיהן המשק יתקשה להיחלץ מן הקיפאון. קראנו בעניין רב את תוכניות החירום השונות. התוכניות והצעדים הנכונים, שנקט בנק ישראל בהובלת הנגיד פרופ' סטנלי פישר, התוכנית, שהציג יו"ר רשות ניירות ערך,מר זוהר גושן, תוכניות האוצר ועוד. אנו מברכים על היוזמות, אולם חייבים לעבור מיידית משלב הוויכוח בין התוכניות השונות להחלטה וליישום נחוש. אין למשק זמן! חייבים לפעול מייד, ביחד ובעוצמה גדולה הרבה יותר ממה שהוצע עד כה.

 

"בבנק הפועלים: למרות שהדבר ידוע לכולם, אני רוצה לחזור ולקבוע בצורה הברורה והחד-משמעית ביותר: הפסדנו השנה סכום של כ-895 מליון ש"ח, יחד עם זאת הגדלנו את האשראי וחיזקנו את בסיס ההון כך שחוסנו של הבנק לא רק שלא ניפגע אלא אף שופר.גילינו מנהיגות פיננסית בזמן אמת, וידענו להתמודד עם המשבר בנחישות ובנחרצות.

כפי שאתם יודעים, חסלנו את תיק ה-MBS – ניירות-הערך מגובי המשכנתאות – שלנו בארה"ב, ומכרנו את כולו בהפסד.

 

"רק כדי לסבר את האוזן – לפי בדיקות שערכנו, הנכסים שמכרנו צברו עד כה הפסדים בהיקף של מעל מיליארד דולר נוספים.

 

"חיזקנו את ההון של הבנק ע"י הנפקת הון מניות ראשוני והן ע"י גיוסים משמעותיים של הון משני. במקביל, צמצמנו בעשרות אחוזים את החשיפה שלנו לכלל הנגזרות הפיננסיות האחרות ונשארנו בחשיפה מועטת בכל קנה מידה.

ההחלטות היו כרוכות בהפסדים משמעותיים ואינן עניין של מה בכך. בנקים רבים בעולם סירבו להישיר מבט למצב ולקבל החלטות כואבות וכתוצאה מכך המשיכו להסתבך ומצבם הוחמר. לעומתם, אנו השכלנו לקבל את ההחלטות. חתכנו את הפעילות "הנגועה", והתוצאה היא בנק איתן ויציב, שמידת פגיעוּתו להתפתחויות שליליות אפשריות צומצמה במידה ניכרת.

 

"בנק הפועלים הוא הבנקאי הראשי של רבים מן התאגידים הגדולים בישראל, וכאשר אלה נפגעים מהמיתון, מהמגמות השליליות ומחוסר הוודאות, באופן בלתי-נמנע מתבטא הדבר גם בדו"חות שלנו, בגידול בהפרשות לחובות מסופקים.

בהקשרים אלה, אני מבקש לציין כי כחלק מהיערכותנו לצליחת המשבר ערכנו ניתוח מקיף של יכולות ניהול הסיכונים שלנו, אימצנו סטנדרטים מיטביים בתחום ניהול הסיכונים וחיזקנו את הצוות המקצועי העוסק בתחום זה.

 

"מילת המפתח בהתנהלותנו היתה ונותרה – אחריות. אנו מתנהלים באחריות כלפי עצמנו, לקוחותינו, עובדינו, בעלי המניות שלנו וכלפי המשק הישראלי כולו. כל אלה בעלי עניין בבנק הפועלים, וכלפי כולם יש לנו אחריות. אנחנו בנק מוביל, אנחנו מכירים באחריות המוטלת עלינו מתוקף מעמדנו. כהמחשה לכך, אביא את העובדה שרבים, ציפו שבדומה לבנקים בעולם וחברות שונות במשק, גם אצלנו יהיה גל פיטורים. אני אומר, במלוא האחריות: בבנק הפועלים לא יהיו פיטורים!

 

"העובדים שלנו הם הנכס היקר ביותר שלנו, ואנחנו לא נפגע בהם ובמשפחותיהם. אנו מנהלים מגעים עם ארגון העובדים על צעדי חיסכון והתייעלות, שיביאו לצמצום בהוצאות ולתהליכי עבודה נכונים יותר. מול לקוחותינו, עשינו כבר לא מעט,לרבות הקצאת אשראי של מיליארד שקל, שנועד לסייע לעסקים קטנים ובינוניים ונוסיף ונעשה עוד הרבה,

אנו פועלים, כמובן, תוך הקפדה על סטנדרטים בנקאיים ושיקול-דעת מקצועי וזהיר.

 

"הסיוע שלנו איננו מתבטא רק בכסף: עובדי הבנק ומנהליו עושים לילות כימים על מנת ללוות את לקוחותינו בייעוץ פיננסי ועסקי המותאם לימי משבר אלה.חוזקתו של הבנק מתבטאת גם במערך הסניפים הגדול והרחב שלנו, פריסה של 274 סניפים מקרית שמונה ועד אילת, במרכז ובפריפריה, שאותו אנו מתכוונים להמשיך ולפתח גם בשנה הבאה.

אחריותנו מתבטאת גם בכך, שאנחנו ממשיכים בנתינה לחברה ולקהילה, בממדים ובאינטנסיביות של השנים הקודמות.

אני משוכנע כי הצעדים שנקטנו בתגובה למשבר היו נכונים ושקולים. לנוכח זאת, אנו צופים כי בשנת 2009 נשיג, כפי שדיווחנו בעבר, תשואה חיובית על ההון העצמי בשיעור של 7%-4%, וכי לטווח הארוך תימשך צמיחתנו בהתאם לתוכנית האסטרטגית הרב-שנתית.

 

"לפני שאבקש ממנכ"ל הבנק, צביקה, לפרט את תוצאות הבנק לשנת 2008, ברצוני לומר דברי סיכום קצרים:

זהו רגע מכונן עבור מדינת ישראל וכלכלתה. ראש הממשלה החדש נכנס לתפקידו ברגע קשה ומסובך ביותר. יהיה עליו לפעול בצורה יצירתית ואמיצה, בשיתוף של כל הכוחות הכלכליים והחברתיים בישראל, כדי לצמצם את נזקי הסערה הכלכלית ולהחזיר את הכלכלה והמשק אל פסי יציבות וצמיחה. מר נתניהו כבר הוכיח בתפקידיו הקודמים את הבנתו הכלכלית העמוקה ואת נחישותו לפעול ולקבל החלטות נדרשות גם אם הן קשות ולא פופולריות.

 

"מדינת ישראל נמצאת ברגע של רצון טוב. העובדים מונהגים ע"י הסתדרות אחראית ובעלת נכונות לשתף פעולה, הקהילה העסקית ספגה מכה, אך אינה מרימה ידיים ומוכנה למאמץ נוסף ולנטילת אחריות. המערכת הפוליטית נמצאת לאחר הכרעה בבחירות, עם ממשלה עתידית נקיה ממחויבויות קודמות. זהו רגע שאסור לפספס אותו!

רק שיתוף פעולה של כל הגורמים במשק ובמערכת הפוליטית, תוך גילוי רגישות חברתית יכול להניב פתרון משקי וכלכלי לישראל.

 

"בעודי מדבר אתכם מסתמן כבר הרכב הקואליציה והממשלה. אני מאמין כי ההכרעות שנידרש להן השנה מחייבות הסכמה רחבה ובסיס פוליטי איתן, אין לי ספק כי הדבר הנכון בעת הזאת הינו ממשלה רחבה ככל הניתן .

יהיה הרכבה של הממשלה החדשה אשר יהיה, בין משימותיה העיקריות ניתן למנות:ייצוב שוק האשראי החוץ בנקאי והחזרתו לתפקוד מלא, מתן מענה לבעיית אגרות החוב הקונצרניות על ידי חקיקה ומתן ערבויות בהיקפים הנדרשים לגופים המוסדיים ולבנקים. תמיכה בעסקים קטנים ובינוניים - בכלל המדינה ובעיקר בפריפריה. מניעת פגיעה בהון האנושי, בעיקר במגזר ההיי-טק,שיצר יתרון יחסי משמעותי ביותר למשק שלנו. ביצוע רפורמה עמוקה ויסודית בחינוך, על מנת לבלום את מגמות ההידרדרות בהישגי התלמידים בישראל ולהחזירם לראש החץ של התלמידים בעולם. פריסת רשת ביטחון סוציאלית לנפלטים ממעגלי התעסוקה ופעולה מוכוונת ליצירת מקומות תעסוקה חליפיים לקליטתם.

 

"נשיא ארה"ב ג'ון קנדי אמר, בנאום ההכתרה שלו, "אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך – שאל מה אתה יכול לעשות למען המדינה". אני מבקש מכולנו, מהאיש ברחוב וכלה בראש הממשלה, לפעול בצורה כזאת לגבי המשק והמדינה שלנו.  אני מבטיח שאנו פועלים ונפעל כך. השנה הבאה לא תהיה קלה, אך אם נדע לפעול ביחד,בצירוף הנכון של שכל ולב, נראה שינוי מגמות כבר בעתיד הנראה לעין.

 

"אני רוצה לסיים בהבעת תודה לבעלת השליטה הגברת שרי אריסון ולעמיתי בדירקטוריון המאפשרים לי ולהנהלת הבנק להתמודד בהצלחה עם האתגרים העומדים בפנינו".

 

דברי המנכ"ל הפורש, צבי זיו

 

מנכ"ל הבנק, צבי זיו, שהודיע אמש על פרישתו מהבנק, אמר במסיבת העיתונאים: "בוקר טוב, זו הפעם האחרונה שבה אני מציג את הדו"חות הכספיים השנתיים של בנק הפועלים. במהלך השנה הקרובה, אמשיך להנהיג את הבנק ולהוביל לעבר יעדיו, תוך חתירה לתפיסת מקומו הראוי כמוביל הענף הפיננסי בישראל, אולם בשנה הבאה כבר יעמוד כאן מחליפי, ציון קינן.

 

"כפי שכולכם יודעים, הודעתי אתמול כי בכוונתי לפרוש מתפקיד כמנכ"ל בנק הפועלים, ואולם אחסוך מכם היום את דברי הסיכום והפרידה, כיוון שעד לפרישתי, לקראת סוף השנה, תהיינה לנו הזדמנויות הולמות לסיכומים ופרידות.

יחד עם זה ברצוני לנצל מעמד זה ולהודות לדני, על תקופה ארוכה של שיתוף פעולה פורה ויצירתי. למרות שאנו נפרדים בגלל הבדלי דעות, לגבי העתיד, אין בכך כדי להקהות את הידידות והיחסים החמים, שנרקמו בינינו ואת הערכתי האישית כלפיך. כמו-כן, ברצוני לברך את ציון ולאחל לו בהצלחה.

 

"ועתה הרשו לי לייחד את דברי היום, לפעילות הבנק בשנה האחרונה, ולתוצאות שאותן הוא מציג היום.

בדברים שנשא שלשום, בפני הפרלמנט האירופי בשטרסבורג ,אמר ראש ממשלת בריטניה, גורדון בראון, כי הוריקן כלכלי בינלאומי משתולל בעולמנו ופוגע בכל עסק, בכל עובד, ובכל משפחה בעולם. למרות שאני ידוע, כמי שמתרחק מתיאורים בומבסטיים, ומעדיף שפה מינימליסטית ועובדתית, איני יכול שלא להסכים הפעם, לתאורו הדרמטי של ראש ממשלת בריטניה. שנה יוצאת דופן מחייבת תאור יוצא דופן.

 

"שנת 2008, היתה הגרועה בתולדות העולם הפיננסי המודרני - צונאמי כלכלי שאיש לא חזה את עוצמתו, ואף כלכלן לא השכיל לנבא את כמות ההרס שהוא נושא עימו. מומחים אינם מתארים עוד את עוצמת הסערה במונחים כלכלים בלבד, והרשו לי להדרש פעם נוספת לדבריו של גורדון בראון, שמנתח את המשבר וסיבותיו, כפגיעה בכל הערכים, שהעולם החופשי, וכל בן חרות מאמינים בהם. מה שהחל כמשבר ב"ירושלים של העולם הפיננסי" - הלוא היא ניו-יורק - כמשבר מקומי בשוק המשכנתאות, התנפח לממדים מפלצתיים ששטפו את העולם כולו.

 

"משבר פיננסי מקומי, נישא על גבי גלי הגלובליזציה, הדביר את הכלכלה הריאלית והפך למיתון עולמי. אנחנו בבנק הפועלים, שדגלנו ודוגלים בתפיסה הגלובלית, ובהיותנו חלק מהכפר העולמי, נטול הגבולות, ספגנו מכה לא מבוטלת.

כמו רבים מהנפגעים בתעשיה הפיננסית ברחבי העולם, לא שיערנו בתחילת המשבר, את מלוא חוזקו והיקפו. אך שלא כמו רוב הבנקים והמוסדות הפיננסים שהמצב שיתק אותם, השכלנו להתנער, ליטול יזמה, ולפעול בנחרצות. המבחן האמיתי של מנהיגות בכלל, ומנהיגות ארגון פיננסי בפרט, היא ביכולתה לזהות בזריזות את הבעיה, ולהתמודד ביעילות עם הבעיות שהארגון נקלע אליהן.

 

"אם תחילת השנה עמדה בסימן המשבר, הרי סיומה עומד בסימן ההיחלצות של בנק הפועלים ממנו. בכל הענווה והצניעות הראויה, אני יכול לציין כי במבחן המנהיגות הפיננסית זכאי בנק הפועלים לציון גבוה ביותר. בניגוד למרבית הבנקים בעולם, ידענו להתמודד עם המשבר בצורה היעילה ביותר. בנחישות ובנחרצות חתכנו את הגידול שהתגלה, ואפשרנו לגוף הבנקאי שלנו להתאושש במהירות וביעילות. אין זה עניין של מה בכך. העובדה היא, שרוב הבנקים בעולם נמנעו מפעולות נחרצות כאלו, המשיכו להסתבך, לדמם ולאבד גובה. אנחנו, לעומת זה, מצויים כבר מזמן בנתיב של התאוששות ובשליטה מרבית במרכיבי התאוששות זו.

 

"התוצאות הכספיות של בנק הפועלים לשנת 2008 משקפות את המשבר העולמי והשלכותיו. את תוצאות הטיפול הנחרץ בבעיות, חשנו כבר לקראת סוף השנה, והן הולכות ומתחזקות ככל שנוקפים הימים. בנק הפועלים אימץ אסטרטגיה רב-שנתית, המבוססת בין היתר על היותו חלק משוק הכספים הגלובלי. אני משוכנע כי לאסטרטגיה זו, שאומצה במהלך כהונתי כמנכ"ל הבנק, היה חלק נכבד בכך שרשמנו בשנים אלה את ההישגים הטובים ביותר בתולדות הבנק - הרווחים הגבוהים ביותר, התשואות הגבוהות ביותר להון העצמי, גידול בהכנסות ובהיקף הפעילות, ועוד.

 

"עם זאת, אין ספק כי בשעת משבר גלובלי חריף ביותר, שאנו נמצאים עתה בעיצומו, יש מחיר לקשר ההדוק שלנו עם שוקי הכספים בחו"ל, בעיקר בארה"ב, שהיא הנפגעת העיקרית מן המשבר הנוכחי, אך אין לי ספק כי גם בעוד שנים רבות, היא תמשיך להיות המעצמה הכלכלית הגדולה והחשובה ביותר בעולם.

 

"המחצית הראשונה של שנת 2008 היתה קשה במיוחד עבור בנק הפועלים: כבר ברבעון הראשון של השנה נאלצנו לרשום הפסד של כ-3.5 מיליארד שקל, שהיוו את המחיר לביטול החשיפה שלנו לניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS) בארה"ב. ההחלטה על ביטול החשיפה, במחיר כה כבד, אמנם לא היתה קלה, אולם ברגע שזיהינו את הבעיה, קיבלנו החלטות מהירות ונחרצות. בעוד שארגונים אחרים בעולם, בהם מוסדות פיננסיים גדולים וידועי שם, הדחיקו את הבעיות שלהם והמשיכו לדמם, בנק הפועלים היה מהראשונים בעולם שקיבל החלטות קשות ועצר את הדימום. היום ברור יותר מתמיד, כי אלה היו החלטות נכונות, שהבטיחו את המשך חוסנו הפיננסי של הבנק.

 

"אך לא הסתפקנו בכך. בעודנו חוזים במשבר הולך ומעמיק, אנחנו לא הסתתרנו במחבוא, וחיכינו עד שהסערה תחלוף. פיתחנו במהירות תכנית אסטרטגית להתמודדות עם המשבר, הן ברמת הארגון והן ברמת לקוחותינו, וביצענו ביעילותו בנחישות סדרת פעולות: השקנו תכנית התייעלות מערכתית, לרוחב כל תחומי ההוצאה של הבנק, אשר נועדה לתת מענה לירידה בהכנסות; האצנו תכניות לגיוס לקוחות חדשים; הגדלנו את היקף האשראי שלנו בישראל במעל 12% על מנת לסייע ללקוחותינו הותיקים לצלוח את המשבר; צמצמנו את החשיפות שלנו ,למוסדות פיננסיים בעייתיים בחו"ל. ועוד כהנה וכהנה מהלכים.

 

"השפעות המשבר עדיין ניכרות בתוצאות הכספיות של הבנק לשני הרבעונים האחרונים של השנה, אולם לצד ההפסדים הנובעים מן המיתון, נרשמו גם הצלחות: הגדלנו את הון הבנק ואת יחס הלימות ההון; הישגנו גידול מרשים של יותר מ-19 מיליארד שקל בפקדונות בארץ, וכאמור גדלנו משמעותית גם בהיקפי האשראי. במקביל, נוספו לבנק יותר מ-25 אלף לקוחות חדשים בישראל.

 

"בתוך כל זאת, אנו ממשיכים להכין את הבנק לסיום המשבר, על ידי בניית תשתיות אסטרטגיות, אשר יזניקו אותנו קדימה בבוא העת. הקמנו את הרשת החדשנית של "פועלים אקספרס" אשר קצב המצטרפים אליה עומד כיום על כ- 70 ליום; התחלנו להפעיל את המרכז התפעולי המתקדם בבית דגן, אשר יהווה את עמוד השדרה של הפעילות הבנקאית שלנו בעתיד; הנענו מהלכים לביצוע שיפורים מרחיקי לכת בתהליכי העבודה בסניפים ובהנהלה הראשית, שיאפשרו עבודה יעילה יותר, והתמקדות במתן שירות איכותי וזמין ללקוחות. השקענו מאמצים רבים בפיתוחים, וחידושים טכנולוגיים, ובקידום תחומי פעילות חדשים כגון, כניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני. ועוד ועוד. אני משוכנע כי מהלכים אלה יספקו לנו עמדה זינוק מבטיחה, כאשר יתחילו להיראות סימני היציאה מן המשבר.

 

"לפני שאעבור להצביע על כמה מן הנקודות הבולטות בדו"ח הכספי שלנו, הרשו לי לומר משהו בנימה אישית: דווקא היום, בעודנו מסכמים שנה שהסתיימה בהפסד, אני גאה במהלכים הנכונים שנקטנו, במנהיגות שידענו להפגין, ברוח הצוות, בהחלטות האמיצות שקיבלנו, וביכולתנו ליישמן בנחישות. אני גאה בכל עובדי בנק הפועלים, אשר חרף המצב הקשה נותנים את הכל, במקצועיות ובמסירות, כדי לשרת את לקוחותינו נאמנה, ולסייע לבנק ולמשק כולו לצלוח את המשבר. בזכות כל אלה אנו עומדים כיום, במצב טוב מזה של האחרים.

 

"דווקא בזמנים קשים נבחנת עוצמתו של כל ארגון, בכל תחום. מה שעשינו בשנה האחרונה הוא בעיני הוכחה שאין טובה ממנה לעוצמתו האדירה של בנק הפועלים".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x