מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
47,840.0
1.0%470
4,351.0
-0.6%-27
63,350.0
-2.1%-1,360
2,151.0
-0.3%-7
1,854.0
0.1%2