מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
51,810.0
-2.2%-1,180
2,581.0
1.3%34
2,652.0
0.9%23
3,224.0
1.8%58
48,180.0
-1.9%-930