מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
36,400.0
3%1,090
3,042.0
-1.7%-51
52,070.0
0.9%440
1,887.0
-0.8%-15
1,992.0
-0.7%-14