מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
3,840.0
-3.7%-149
3,266.0
-2%-68
3,124.0
-1.6%-52
63,300.0
-2.4%-1,580
70,540.0
-1.7%-1,190