מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
72,990.0
0%0
2,900.0
-3.2%-95
3,335.0
0.2%6
3,788.0
-1.5%-57
14,500.0
0%0