מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
90,130.0
-0.2%-150
3,906.0
-4.3%-174
2,400.0
0.3%8
2,111.0
-0.4%-9
20,770.0
-1.3%-270