מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
17,220.0
-3.9%-700
22,390.0
-0.7%-150
34,660.0
-2.4%-860
13,940.0
-1.4%-200
7,675.0
-4%-325