מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
14,110.0
-0.2%-30
20,500.0
0.9%180
13,120.0
0.9%120
28,370.0
1.5%410
3,991.0
0%-2