מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
75,800.0
1.7%1,300
41,310.0
0.3%130
3,075.0
-0.5%-14
1,860.0
-1.7%-32
1,550.0
-1.4%-22