מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
35,050.0
-3.7%-1,350
3,115.0
2.4%73
50,700.0
-2.6%-1,370
1,780.0
-5.7%-107
1,909.0
-4.2%-83