מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
72,060.0
-2.5%-1,850
3,486.0
-2.6%-92
2,405.0
0.5%11
2,167.0
2.3%49
1,932.0
0%1