מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
77,520.0
3%2,270
3,569.0
-1%-37
2,640.0
-2.2%-58
2,286.0
-0.2%-4
2,095.0
0.9%19