מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
4,000.0
-4.8%-200
43,670.0
2.8%1,170
65,110.0
-1.1%-750
2,190.0
2%44
1,839.0
2.7%49