מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
69,520.0
-4.5%-3,240
3,436.0
-0.8%-27
2,580.0
-0.5%-14
2,700.0
0%-2
2,276.0
-3.3%-78