מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
78,040.0
3.4%2,530
35,020.0
1.2%420
2,953.0
0.7%21
1,999.0
2.9%56
1,615.0
2.4%38