מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
76,830.0
0%30
3,386.0
1.8%60
2,665.0
0.5%12
2,404.0
0.8%18
24,340.0
0.6%140