מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
74,840.0
0.5%350
42,230.0
-3.0%-1,300
3,966.0
-0.6%-25
2,020.0
-1.9%-40
1,685.0
-2.0%-34