מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
46,780.0
1.9%890
4,300.0
0.2%10
65,100.0
0.2%110
2,190.0
0.5%10
1,882.0
1.2%22