מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
88,830.0
0.7%580
3,989.0
2.5%98
2,370.0
0.9%22
2,102.0
1.2%24
21,140.0
1.1%230