מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
77,770.0
1.9%1,420
3,349.0
1.1%37
2,499.0
-1.9%-49
2,277.0
-1.4%-33
23,360.0
-1%-250