מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
39,920.0
3.7%1,420
54,180.0
0.7%390
2,936.0
7.2%196
1,900.0
0%0
20,000.0
-1.0%-200