מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
78,350.0
1%800
37,280.0
-1.2%-450
2,256.0
-0.3%-6
1,964.0
0.9%17
20,400.0
2.4%480