מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
77,020.0
-0.6%-500
2,682.0
1.6%42
2,315.0
1.3%29
2,111.0
0.8%16
21,690.0
0.4%80