מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
89,900.0
1.6%1,430
3,050.0
-1.7%-54
3,081.0
0.2%7
2,762.0
-3.2%-90
28,790.0
-1%-300