מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
43,140.0
0%0
4,030.0
0%0
67,130.0
0%0
2,105.0
0%0
1,782.0
0%0