מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
47,370.0
1.5%720
3,555.0
-4.5%-167
2,790.0
-1.9%-55
2,508.0
0.2%5
51,910.0
0.8%430