מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
50,740.0
1.5%770
2,499.0
0%-2
2,698.0
-0.2%-6
52,600.0
0.5%250
2,750.0
-1.8%-50