מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
88,540.0
1.9%1,670
3,878.0
6.1%223
2,340.0
-1.1%-27
2,056.0
-1.1%-23
20,640.0
0%0