מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
3,518.0
0.7%24
17,250.0
-1.7%-300
9,436.0
-0.1%-12
31,910.0
2.3%730
6,410.0
1.4%86