מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
39,600.0
8.1%2,970
54,400.0
0.8%410
2,964.0
3.5%100
1,896.0
2.4%45
1,978.0
2%39