מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
92,020.0
2.1%1,920
2,787.0
0.3%7
2,850.0
-0.4%-10
30,200.0
-1.4%-420
2,853.0
0%2