מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
42,240.0
-1%-460
71,830.0
-2.8%-2,080
3,183.0
0%-3
1,917.0
-0.2%-3
1,592.0
-0.7%-11