מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
3,320.0
-0.1%-4
16,840.0
-0.5%-90
34,470.0
3%1,020
15,980.0
-1.4%-220
10,100.0
0.4%40