מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
19,920.0
3.4%660
9,314.0
2.5%230
11,000.0
5.9%610
5,481.0
2.6%140
7,495.0
3.2%232