מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
3,891.0
0%0
2,348.0
0.3%8
2,078.0
1.1%23
20,910.0
2.3%460
1,723.0
0.2%4