מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
50,310.0
-1.9%-970
2,483.0
-0.6%-16
2,703.0
-1.3%-35
52,090.0
0%20
2,800.0
-1.1%-31