מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
42,320.0
0.2%70
2,496.0
0%-1
2,714.0
0.5%14
27,700.0
0.5%130
52,900.0
-2.3%-1,230