מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
52,770.0
1%530
2,479.0
0.8%19
2,620.0
0.7%18
3,019.0
-3.2%-101
50,020.0
0.6%320