מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
3,635.0
2.6%93
72,050.0
-4.1%-3,110
3,517.0
3.1%106
3,279.0
0.5%16
3,242.0
-1.5%-50