מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
47,000.0
0.2%70
2,940.0
0.1%3
61,300.0
0.4%250
3,450.0
-3.6%-129
2,494.0
-0.6%-16