מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
91,500.0
-3.9%-3,660
2,774.0
-0.2%-5
2,854.0
-0.9%-27
29,950.0
-1%-320
2,929.0
-2%-62