מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
38,400.0
-2%-820
2,520.0
-0.4%-10
2,624.0
-0.4%-10
53,710.0
-0.3%-160
27,310.0
1.2%330