מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
192.7
1.1%2.1
8,789.0
-0.1%-11
157.6
1.7%2.6
253.9
13.9%30.9
5,743.0
-0.2%-11