מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
93,620.0
4.1%3,720
3,083.0
1%33
3,110.0
0.9%29
2,833.0
2.6%71
29,320.0
1.8%530