מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
48,700.0
-0.8%-370
4,144.0
-1.4%-60
2,410.0
-0.6%-14
2,623.0
0%2
50,490.0
-1.8%-910