מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
42,250.0
1.6%660
2,497.0
-0.5%-13
2,700.0
-0.3%-9
54,130.0
-0.4%-210
58,640.0
0%0