מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
42,150.0
-2.7%-1,160
2,477.0
-0.2%-4
2,689.0
-0.4%-12
52,800.0
-0.5%-260
25,540.0
1.2%300