מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
4,431.0
-2.8%-129
44,940.0
-2.6%-1,220
2,815.0
-1.6%-45
60,380.0
-1.3%-820
2,328.0
-2.7%-65