מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
74,280.0
0.4%300
3,447.0
-0.3%-10
2,700.0
1.3%35
2,455.0
2.8%66
2,215.0
-2.0%-45