מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
43,520.0
-1.3%-580
3,857.0
-2.4%-94
65,150.0
-0.3%-170
2,115.0
-1.0%-21
1,813.0
-2.5%-47