מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
46,270.0
-3.4%-1,620
3,371.0
-0.5%-18
2,724.0
-0.4%-11
2,445.0
0.3%7
27,220.0
0.8%210