מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
47,060.0
-1%-480
4,427.0
-1.3%-58
64,880.0
-2.4%-1,560
2,135.0
-0.2%-4
1,922.0
1.4%27