מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
88,820.0
0.9%780
3,150.0
0.6%20
3,079.0
1%32
2,945.0
1.6%45
29,650.0
-0.8%-230