מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
86,870.0
1.3%1,140
3,655.0
1.5%55
2,367.0
-0.8%-19
2,079.0
-0.3%-6
20,640.0
-2.4%-510