מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
93,010.0
-0.5%-460
3,079.0
-0.4%-11
3,124.0
-0.1%-4
2,752.0
-1.4%-38
28,650.0
-2.4%-700