מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
74,730.0
0%0
42,650.0
0%0
19,870.0
0%0
22,010.0
0%0
8,888.0
0%0