מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
26,420.0
0.6%160
11,610.0
0.5%60
13,240.0
0%-10
30,850.0
3.0%890
3,306.0
-0.2%-6