מניות קשורות
 
~
שער
שינוי יומי
53,770.0
0.9%460
2,481.0
0.1%3
2,579.0
0%-1
3,032.0
3.5%103
49,690.0
0.2%90