תשואות נטו אחזקות:

השבוע:2.36%
החודש:-11.74%
השנה:-22.80%

נטו אחזקות

16,460.04.18%660.0
(רציף) נכון לתאריך 31/03/2020, שעת עסקה אחרונה 11:01

מטבע: שקל | ענף: חברות תעשיה | מדד: ת"א SME60