תשואות קמהדע:

השבוע:1.23%
החודש:1.51%
השנה:36.44%

קמהדע

2,550.01.23%31.0
(סופי) נכון לתאריך 08/12/2019, שעת עסקה אחרונה 16:24