תשואות קמהדע:

השבוע:0.34%
החודש:12.16%
השנה:25.27%

קמהדע

2,969.01.30%38.0
(רציף) נכון לתאריך 15/07/2020, שעת עסקה אחרונה 11:20