אבגול (avgol)
אחת מחברות התעשייה הישראליות הוותיקות. נוסדה ב-1953. נמנית על תל אביב 100. קונצרן בעל שלוחות עולמיות, באירופה המערבית, רוסיה וסין נמנית על 15 היצרניות הגדולות בעולם של בדים לא ארוגים. ב-2013 עבר מחזור המכירות של החברה את 1 מיליארד ₪.
 
אבדן כושר עבודה
מונח ביטוחי המציין מצב בו המבוטח, כתוצאה מתאונה או מחלה, מאבד את היכולת לעבוד בשיעור העולה על 75% שהוא שיעור המגדיר למעשה חוסר יכולת תפקודית אפקטיבית בעבודה. תנאי הביטוח מגדירים במקרה כזה את הזכאות לתגמולים על פי תנאי הפוליסה.
 
אבוג'ן (Evogene)
חברה הנמנית על מדד תל אביב 100 (שווי שוק בסוף 2013 1.2 מיליארד ש"ח) עוסקת בהשבחת צמחים בעזרת ביוטכנולוגיה. מרבית עובדי החברה כ-150 נמנים על צוותי מחקר ורק מקצתם אנשי מנהלה.
החברה עוסקת ב-4 תחומים 1. שיפור תכונות הצמח (הגדלת כמות עמילן, או סוכר או חלבון) 2. עמידות בפני מחלות. 3. אגרוכימיה - הקשר בין חמרים כימיים ובין הצמחים, תכונותיהם עמידותן וכיוב, 4. ביו-דיזל, הפקת אנרגיה מצמחים
בסוף 2013 נרשמה למסחר בניו-יורק והיא כעת מניה דואלית. מונסונטו - החברה הענקית לדשנים ואגרו-כימיה מחזיקה קרוב ל-10% במניות החברה. מרבית מניו החברה מוחזקות בידי הציבור .:
 
אבטלה (Unemployment)
מצב בשוק העבודה שבו כמות המעוניינים לעבוד עולה על מספר המשרות המוצעות. לרוב אבטלה תוגדר גם כאשר המשרות המוצעות אינן כוללות עבודה סבירה בשכר המאפשר קיום. אבטלה יכולה להתרחש בנסיבות שונות, כגון משבר כלכלי, שינויים מבניים בענפי המשק (לדוגמא סגירת מכרות, מפעלי ענק או הקטנת ביקושים בענף בו למשק יש התמחות) או עונתיות.
 ממשלות רואות בהקטנת שיעור האבטלה אחת מהמטרות המרכזיות, בפרט עקב העובדה שאבטלה כמו גם בטלה (מצב בו המשק מסוגל לכלכל אנשים לא עובדים, ושאינם מחפשים עבודה), עשויים להוות מוקד לאי יציבות חברתית.
יש חשיבות לאבחנה בין אבטלה לשיעור הבלתי מועסקים. למשל בקרב גילאי 25-64 שיעור האבטלה עשוי להיות 6%, בעוד ששיעור השתתפות בכוח העבודה הוא 80%, כלומר 20% הינם בלתי מועסקים למרות שמרביתם אינם מוגדרים כמובטלים, מפני שאינם מחפשים עבודה.
 
אבטלה אזורית (Regional unemployment)
אבטלה המתייחסת לתחום גיאוגרפי מסויים שבו יש עודף היצע של עובדים.
אבטלה אזורית נתפסת כאיום על היציבות בשל העובדה שהיא מעוררת תנועת אוכלוסין לא מבוקרת.
 
אבטלה חיכוכית (Frictional unemployment,)
אבטלה הנובעת מהחלפת מקומות עבודה. אבטלה מסוג זה מתקיימת גם במצב של תעסוקה מלאה. היקף האבטלה החיכוכית משקף את יעילות תהליכי  ההשמה במשק והמחקר האמפירי מראה כי היא מתשנה בתקופות שונות וכן ניכרים הבדלים בין אבטלה חיכוכית של נשים וגברים.
 .
 
אבטלה מבנית (Structural unemployment)
אבטלה הנובעת מהפער הקיים בין סוג ההכשרה של עובדים במשק לבין היצע מקומות העבודה. שינוי טכנולוגי או משבר בענף מסוים עלולים לגרום לכך. לדוגמא: גל העלייה הגדול מרוסיה בתחילת שנות ה-90 שהביא מומחים בתחומים בהם לא היה ביקוש בישראל, יצר אבטלה מבנית שנפתרה בעיקר בשל הגמישות בנכונותם של העובדים לעסוק במקצועות שאינם תחומי התמחותם. הסבה מקצועית היא הדרך העיקרית להתגברות על אבטלה מסוג זה.
 
אבטלה נורמאלית (Unemployment Normal rate of)
שיעור אבטלה שלפחות בתיאוריה לא ניתן לרדת ממנו, גם במשק המוגדר בתנאי תעסוקה מלאה, נוכח ההנחה כי לא ניתן להתגבר על מרכיבי האבטלה החיכוכית (ראה ערך) והאבטלה המבנית (ראה ערך) בטווח הקצר.
למרות ההנחה כי קיים שיעור אבטלה נורמלית קשיח, ברור כי שיפור בהשמת עובדים, לרבות הכשרה מחדש למקצועות עם ביקוש גבוה, יכול להקטין את שיעור האבטלה הנורמלית.
 בעבודות שונות ובמחקרים שבוצעות באיזורים שוים של העולם, הוערך שיעור האבטלה הנורמאלית בין 2% בשוק היפני שנחשב יעיל במיוחד בתקופות מסויימות ובין 5% בשווקים שעברו שינויים מבניים גדולים.
 
אבטלה עונתית (Seasonal unemployment)
אבטלת עובדים בשל תעסוקה המתאפשרת רק בעונות מסויימות, כגון עונת התיירות לעובדי תיירות, עונת הרחצה למצילי ים, עונות חקלאיות של קטיף וכו'. בעת שהעונה נגמרת, עובדים רבים בענפים המתמחים מוצאים עצמם מובטלים.
 
אבטלה רצונית (Voluntary unemployment)
אבטלה הנובעת מחוסר עניין של עובדים בעבודה בכלל או בהיצע העבודה הספציפית בפרט, אם בשל רמת השכר, אם בשל סוג העבודה האפשרי ואם בשל סיבות תרבותיות ואידיאולוגיות. בדרך כלל חשבונאות לאומית הבוחנת אבטלה על פי מחפשי עבודה שאינם מוצאים עבודה, עשויה שלא לכלול את שיעור האבטלה הרצונית בתוך שיעורי האבטלה.
 
 
(86 מושגים)